Minu publikatsioonid ja esinemised

*

Milleks seda nimestikku siin vaja on? See on sakslaslikus täpsusearmastuses kasvatatud täppisteadlase maania – tuleb määrata kindlaks, mis on minu oma, mis pole. (Pikem selgitus on siin.)

Näiteks esitas "Raduga" (nr 1, 1991) ühe tõlketeksti minu omaloomingu pähe ja pole tõlkija ees avalikult vabandanud. Selle kõrval on pisiasi, et avaldatud 5st luuletusest oli 1988. a a-l kirjutatud ainult 1 ja mitte kõik, nagu väideti.

"Täheke" (nr 7, 2000) omistas mulle ühe teise luuletaja teksti (failis "Olulisimaid trükivigu" on neid juhtumeid veelgi).

Kord väitis H. Vilep, et Venemaal sõjaväes olles nägi ta "kohe päris kindlasti" trükis ilmununa ja isegi tõlkinud (eesti keelde tagasi?) minu mingit "Moskva-aegset" luuletust, kuigi ma polnud neist ühtegi seal elades trükki pakkunud. Ei saanudki pakkuda, sest töötasin ühes salastatud asutuses. Ainus sealne publikatsioon oli kuuldavasti 4 luuletust ja nende pärast käis "Literaturnaja gazeta" seltskond 6.6.1991 minu juures Tartus. Avaldatud neliku seas polnud Vilepi tsiteeritud luuletust, polnud seda ka "Radugas", üldse oli see luuletus mulle tundmatu. Vilep läks sõjaväkke siis, kui elasin juba Eestis, aga lehe ilmumise ajaks (25.9.91) oli Eesti taasiseseisvunud, nii et jälle ei klapi.

Müüdid käivad elus olevatest autoritest lausa ees ja üheks selle nimestiku eesmärgiks on müüditekkimist ennetav arhiveerimine. Teeksin heameelega samasugust tööd mõnes kultuuriasutuses, kui keegi ainult võimalust pakuks, muidu arhiveerin iseennast, kaardistan oma sugupuud, naaberriikide puuriilveseid, kannan registri loomaparkide asukaid, talletan metsloomarehabilitatsiooni teemalisi artikleid, kogun materjali suurkiskjate reintroduktsiooni kohta, jälgin Lehte Hainsalu kirjanduslikke saavutusi jms... Võtan normiks, et töö ongi enamasti missiooniline, harva kokkuleppeline tegevus, sellepärast imestan aina, miks ei võiks või ei tahaks inimesed teha oma tööd korralikult, kui neile selle eest lausa makstakse. Näiteks kirjutas ester.nlib.ee mu luulekogu "Ajast väljas" (1994) kohta: "illustreerinud Monika Järvekülg" ja samal lehel: "Järvekülg, Monika, tõlkija". (Mida muud kujutab endast joonistamine, kui mitte sõnade pildikeelde tõlkimist?) Kuigi kataloogi koostajate tähelepanu oli sellele veale korduvalt juhitud, rippus vigane leht netis edasi. Oma 20 aastat, kuni suur andmebaasimuudatus ette võeti. Nii et kõike tuleb ise teha, ka oma bibliograafiat, "abilised" külvavad ainult segadust.

*

*

Luuletusi "Luulekevade '84" laureaatide saates Vikerraadio Keskööprogrammis 1984. a suvel ("Pihtimus", "Akna taustal", "Muinasjutt")

"Et mitte kaotada sidet", "Kodumaa", 12.6.1985

"Kelle armastus meid kõiki ühte seob", "Kodumaa", 15.1.1986

"Kallis "Kodumaa" toimetus", "Kodumaa", 30.4. või 7.5.1986

Luuletus "On maailmas ikka uudsust", "Kodumaa", 30.4 või 7.5.1986

Esinemine telesaates "Noortestuudio. Pärastlõuna", 5.1986

Luuletus "On maailmas ikka uudsust", "Noortestuudio. Pärastlõuna", 5.1986

Luuletusi, "Vikerkaar" nr 4 1986, lk 27–29 ("Ühel päeval", "Maailmakaardil", "Hing viskles", "Narva torni", "Üha midagi välja", "Akna taustal", "On kohtumiseks jumalagajätt")

Luuletusi, "Raduga" nr 4 1986, lk 21–23 ("Moji predki", "Tšudõ", "Poluuprjok, poluudatša"; eestikeelsed luuletused "Hing viskles" ja "Akna taustal" Marina Tervoneni tõlkes ning "On kohtumiseks jumalagajätt" ja "Ühel päeval" Boris Baljasnõi tõlkes)

"Alustada aastat nii heade soovidega", "Kodumaa", 21.1.1987

Luuletus "Helesinine pall", "Kodumaa", 21.1.1987

Intervjuu Marika Villale, Vikerraadio, 2.1987

Luuletusi, Vikerraadio, 2.1987 ("Vaevas ja jumetu", "Sinna, kus kahkjas", "On maailmas ikka uudsust", "Ühel päeval", "Armsamad silmad", "Igavik ja hetke kordumatus", "Kord ärkasid", "Need lootused", "Narva torni")

Esinemine Tallinna Kodulinnamajas 7.1987

Intervjuu Hans H. Luigele "On üks tunnus, mis määrab rahvuse", "Kultuur ja Elu" nr 11, 1987, lk 23–26

Luuletusi, "Kultuur ja Elu" nr 11, 1987, lk 24–26 ("Muinasjutt", "Kadakad kui tuleleegid", "Kurva regi", "Kes oma venna", "Puud")

Luuletusi, "Looming" nr 1, 1988, lk 77–78 ("Igavik ja hetke kordumatus", "Orb", "Mina ei karda taevast", "Need lootused")

"Tean nüüd esivanemaid seitsmenda põlveni", "Kodumaa", 27.1.1988

Intervjuu Uno Vettnerile ja luuletusi raadiosaates, 2.5.1988 ("Maailmakaardil", "Sinna, kus kahkjas", "Kadakad kui tuleleegid", "Ta nimi on Rootsi-...")

Kiri ja luuletus "Võidelda" rubriigis "Postimees", "Kultuur ja Elu" nr 9, 1988, lk 36

Luuletusi, "Looming" nr 12, 1988, lk 1618–1621 ("Loits", "Võõrsile sündinud", "Ei mul ole palju", "Küll minu pea ei jaga", "Nii õrnad on iilide huuled", "Punane raamat")

Luuletusi, "Estonia" nr 3, 1989 ("Lennuk on tõusmas", "Keset maailma hirmusid", "Elasime onnis", "Jaaniöö viirastus", "Ära mine ära", "Küll minu pea ei jaga")

Esinemine Tartu kultuuriklubis "KoKoKo" 11.4.1989

Esinemine Kärdlas (3 tk koos Hirohalliga) 24.–25.4.1989 ja millalgi 1989. a-l Tartu Ülikooli kohvikus

Luuletus "Kõrini", "Vikerkaar" nr 7, 1989, lk 27

Luuletus "3 rakkausrunoa", "Universitas Tartuensis" 29.9.1989

Luuletusi, "Eesti Luuleaasta – 89, 90", lk 112–114 ("Hällilaul ärkamisajale – I, II", "Üks üsna vilets eesti aja maja")

Intervjuu Uno Vettnerile ja luuletusi raadiosaates, 4.1.1990 ("Viimaks tulin Eestimaale…", "Kadakad kui tuleleegid", "Hällilaul ärkamissuvele" (I ja II), "Liivimaad ei ole, alles on ehk…")

Luuletusi, "Vikerkaar" nr 5, 1990, lk 36–39 ("Noored raamatusõbrad", "Lume tulek", "Rongisõit", "Siin on lugu ühe")

Intervjuu Piret Viiresele, "Vikerkaar" nr 5, 1990, lk 81–86

Luulekogu "ORB. Eemalolija luuletusi", Eesti Raamat, 1990

Luulekogu "ELLUJÄÄMINE", Eesti Kostabi Selts, 1990

Esinemine Lahti Luulemaratonil (Lahden Runomaratoni) 6.–7.7.1990

Luuletusi, "Looming" nr 9, 1990, lk 1245–1246 ("Pilk on kinni Häme haljuses", "Retro", "Oli vist kellegi sünnipäev", "Ei ma vaja abilist")

"Venelase alaväärsuskompleksist ja selle mõjust eestlase iseloomule", "Vikerkaar" nr 10, 1990, lk 68–71

Intervjuu Hannes Rummile "Tühja te minust tegite muulasest-estofiili", "Päevaleht" 16.12.1990

Luuletus "Lähme vesilinnurahvas", "Päevaleht" 16.12.1990

Luuletusi, "Raduga" nr 1, 1991, lk 12–16 ("Pol ostavšegosja šaga", "Sovjest – 84, 87, 88", "Slavjanskije kolo" ja eestikeelsed luuletused Marina Tervoneni tõlkes: "Lume tulek", "Rongisõit", "Mina ei karda taevast", "Kunagi ammu"; luuletuse "Mina ei karda taevast" tõlge nihutati küljendamise käigus leheküljelt 14 leheküljele 15 nii, et see sattus originaalloomingu hulka)

"Jäämine" (arvustus: Jaan Malin "Mitu ühte" ja "Padi südamel"), "Päevaleht" 24.2.1991

Luuletusi, Vikerraadio saade "Valeria Räniku luulet loeb Anni Kreem", 17.3.1991 ("Elada mitmete hõimude vahel", "Sinna, kus kahkjas", "Lapsik, lindkaitsetu", "Punane raamat", "Narva torni", "Levib kalemeelsust", "Mina ei karda taevast", "Valgusest", "Keset maailma hirmusid", "Maailmakaardil", "Viimaks tulin Eestimaale", "Nii õrnad on iilide huuled", "Liisk on langend", "Piksepalve", "Äramaale","3 rakkausrunoa", "Ei ma lähegi üle lahe")

"Lõvi seljas mööda raba" (arvustus: Teet Kallas "Naine lõvi seljas"), "Päevaleht" 16.6.1991

Luuletusi, "Literaturnaja Gazeta" 25.9.1991 ("Prospekt ih stisnul", "Krassitelnaja idilija", "Kak slojem korostõ", "Beg vagonnõh ognej")

Luuletus, "Rahva Hääl" 25.12.1991 ("Kohvihullu jõululuul")

Luuletus ajalehes "Kostabi", 20.2.1992 ("Pole saanud minust riiginekrofiili")

Luuletusi, "Sirp" 28.2.1992 ("Seal teispool puud", "Küll tema ahastas")

Luuletusi, "Vikerkaar" nr 2, 1992, lk 14–16 ("Kõik sillad põlema", "Olevik", "Ikka veel. Ja aina enam", "Ütlesid "au"?")

Luuletusi, "Looming" nr 6, 1992, lk 756 ("Su toal on nüüd taevalagi", "Saatusekaaslane rippumas kaelas")

Kuulutus, "Eesti Ekspress", 7.1992

Intervjuu Karl Martin Sinijärvele "Mul on armusuhted elamispinnaga", "Liivimaa Kroonika", 29.4.1993, lk 5

Kuulutus, "Liivimaa kroonika", 27.5.1993, lk 24

Tallinna reisijuht: Samuli Juvonen, Hannu Oittinen, Valeria Ränik "Sankarimatkailijan Tallinna", "Taifuuni", Helsingi, 1993 (minu osa on eesti keelest tõlgitud peatükid lk 91–92, lk 93–95 ja 1. osa peatükist lk 65–66)

Intervjuu Vallo Kepi telefilmis "Tahtsin olla olevikust väljas. Valeria Ränik", ETV 3.11.1993 kl 20.10–20.35

Luuletusi, telefilm "Tahtsin olla olevikust väljas. Valeria Ränik", ETV 3.11.1993 kl 20.10–20.35 ("Orb", "Elada mitmete hõimude vahel", "Ma sünnist saadik", "Sõna ori", "Su toal on nüüd taevalagi", "Pane pehme soe hakk" ("Varesele valu"), "Palve", "Äramaale", "Mina ei karda taevast", "Luiged viivad viimset liivlast")

Luuletusi, "Looming" nr 12, 1993, lk 1587–1593 ("Julgen ükskord nimetada", "Lorilaul 1990","750 aastat", "Vaatame kroonikat", "Lootusetu – nägin kord", "Seljas ämma vana särk", "Ma olen kirves", "Veel siis, kui tõde", "Pane pehme soe hakk", "Ainuausat auahnust", "Nagu lind")

"Kuidas mõõta memme vaeva", "Pere ja Kodu" nr 2, 1994, lk 4–6

Võistlustöö "Tähelepanekuid laste keelelisest arengust I ja II osa (vanuses 1.0–2.6 ja 1.6–4.0)" (II koht Emakeele Seltsi keeleainestiku võistlusel), 1994

Luuletusi, "Postimees" 19.3.1994, lk 8 ("Kirju kassi needus", "Mind ära võttis", "Ärkan ja armunult", "Ainult siin ja ainult praegu")

Luuletus, komi ajaleht "Dorjam asjnõmos" nr 1, 4.1994, lk 4 ("Slavjanskije kolo") ja veel kunagi 1994. a-l "Rongisõidu" tõlge

"Korterivaim", "Looming" nr 5, 1994, lk 627–630

Retsept, "Pere ja Kodu" nr 5, 1994, lk 37

Esinemine Tartu Linnaraamatukogu lasteosakonna töötajatele 5.1994

Esinemine Mellistes 27.5.1994

Luulekogu "Ajast väljas", "Sakala" toimetuse väljaanne, 1994

Luuletusi, "Sakala" 30.6.1994, lk 4 ("Pole olemas paremaid", "Kui sinu riiki", "Mind ära võttis", "Kui minu laps")

Luuletusi, "Sakala" 16.7.1994, lk 4 ("X+Y", "Mis on see elu")

Luuletus, "Sakala" 30.7.1994, lk. 6 ("Tänan jumalat")

Intervjuu Mari Tarandile, "Vikerraadio Keskööprogramm" 14.9.1994, kl 23.10–23.59

Luuletusi, "Vikerraadio Keskööprogramm" 14.9.1994, kl 23.10–23.59 ("Elada mitmete", "Sinna, kus kahkjas", "Kust ta tuli", "Kord ärkasid", "On kohtumiseks", "Ta nimi on Rootsi-...", "Narva torni", "Muinasjutt", "Mina ei karda taevast", "Ei mul ole palju", "Viimaks tulin Eestimaale", "Ära mine ära" ("Palve"), "Su toal on nüüd taevalagi", "Küll minu pea ei jaga", "Tõrjuda, tuulde pillata" ("Kreedo"), "Mis on see elu", "Ikka elan", "See maa on mu lõpp ja algus")

Luuletusi, "Kultuur ja Elu" nr 7, 1994, lk 30–32 ("Ikka elan", "Drang", "Mind ära võttis", "Mis on see elu")

"Tulgu või imelaps", "Pere ja Kodu" nr 9 (oktoober), 1994, lk 28–30

"Tere – ","12 eesti kirja", "Loomingu Raamatukogu" nr 1–2, 1995, lk 79–92

"Lapse suu ei valeta", "Hea Laps" nr 1, 1995, lk 21

Luuletusi, ajakiri "Tsikmä" (Цикмä) nr 1 1995, lk 64–66 (tõlgitud (mägi)mari keelde: "Pole olemas paremaid", "Kodanik", "Elame riigis", "Linnud", "Palve", ...?)

"Eesti elav luulelugu" (ankeet), "Keel ja Kirjandus" nr 2, 1995, lk 111

"Varbikud", "Lihtsad nipid", "Pere ja Kodu", mai 1995, lk 42

Luuletusi kogumikus "Waterfowl way", Eesti Kostabi Selts, 1995 (tõlgitud inglise keelde: "Jaaniöö viirastus", "Kurelastest", "Lootusetu – nägin kord", "Äramaale", "Lähme vesilinnurahvas"), lk 72–76

"Tähelepanekuid soomlase olemusest", "Vikerkaar", nr 7, 1995, lk 91–94

"KASSIMAA PEALINN ON TARTU ehk mida mängivad lapsed päeva jooksul", "Pere ja Kodu", august 1995, lk 4–5

H. Oittinen avaldas oma nime all raamatus "Sankarimatkailijan uudistunut Tallinna" (1995) nii Samuli Juvoneni kui minu kirjutatud tekstiosi "Sankarimatkailijan Tallinna" esimesest trükist

"Kõvad kaaned", "Lihtsad nipid", "Pere ja Kodu", 10.1995, lk 51

Luuletusi, "Looming" nr 7, 1995, lk 910–912 ("Nõel ja nõgi", "Unenäost saan aru küll", "Aprilli karmusest", "Sega, palun", "Aasta viimased vihmased ilmad", "Nõidus või needus")

Näidend "Mullamustuke", 1995, laekunud Eesti Näitemänguagentuuri

"Kuidas säästa emme vaeva" "Pere ja Kodu", 4.1996, lk 37

"Korterivaim – Der Wohnungsgeist", osa raamatust "Estnische Kurzgeschichten. Miller – Park – Ränik" ("Bilingua. Baltische Literatur zweisprachig", 1996), lk 8–21

Luuletusi, "Looming" nr 2, 1997, lk 210–214 ("Mina sünnin mitmendat korda", "Minu köögis ei ole akent", "Mees luuletab kuumavast koldest", "Olmekultuurist", "Üks väike ja tige rahvas",""Elu tuli" – ja Suits?", "Ajatus – see on see mõte")

Esinemine kirjandusõhtul Tartu "Galeriis" 12.2.1997

"Eero ja Ville", "Hea Laps" nr 6, 1997, lk 28

"Eesti Kirjanikkude Liit 75", 1997, (ankeet), lk 150

"Väljapääs labürindist", "Pere ja Kodu" nr 12, 1997, lk 21–22

Luuletusi, "Looming" nr 2, 1998, lk 205–207 ("Punane raamat – II", "Põlgan ja armastan")

"Väliseestlasena Eestis" (ettekanne TÜ Välis-Eesti Uuringute Keskuses 13.5.1998)

Luuletus "Ajatus – see on see mõte" (R. Rimmeli soovitatud pealkirjaga "Õhtu Juhan Viidinguga"), "Sõnumileht" 1.6.1998, lk 12

"Ühe repatriandi lugu", "Sakala" 30.7.1998, lk 2

Luuletus "Tuled õhtul", "Täheke" nr 10, 1998

"Anekdoot", "Täheke" nr 10, 1998

Luuletusi, "Looming" nr 10, 1998, lk 1512–1514 ("Küpresside kohin meeles", "Tuul viskas...", "Tellingud...", "Me vahel tantsib...", "Leek on must...", "Õpin sündhaaval...")

Luuletusi (laekunud toimetuse palvel autograafidena "Loomingusse" 1998: "Ei ma pantind Pandiveret", "Igast metsast...", "Oma majaga paari pandud", "Altai kui altar", "Lilled hammaste vahel")

Olin žürii liige konkursil "Luulekevad '98"

Ettekanne L. Hainsalu teemalisel juubelikonverentsil Kirjandusmuuseumis 30.10.1998

Luuletus "Päikeseigatsus" (toimetuse poolt pandud pealkiri "On hea juttu vesta"), "Täheke" nr 1, 1999

Luuletus "Talvevaheaeg", "Täheke" nr 2, 1999

Luuletusi, "Täheke" nr 10, 1999 ("Jõed on kõik hallid" ("Sügisvaikus") ja "Koliseb koltunud leht" ("Äratusleht")

Luuletusi "Looming" nr 11, 1999, lk 1685–1687 ("Rahulolematus","20. aug. 1991", "Oi imet halerohelist", "Sellest süüst ma olen prii", "Ma elan kõrges kohas")

Luulekogu "Ajast mööda", "Ilmamaa", 2000

"Tark vend ja väike vend", "Täheke" nr 2, 2000

Luuletusi, luulekogumik "Armastuse valgus", "Varrak", 2000 ("Mõtlesin tunamullu" (ekslikult pealkirjaks "1991–92"), "Kunagi ammu", "Küll tema ahastas" (ekslikult pealkirjaks "7.1989"), "Ikka veel. Ja aina enam" (ekslikult pealkirjaga "6.1991")), lk 358, 365, 393, 412

Luuletusi, "Täheke" nr 3, 2000 ("Sõnamängupuud", "Kes otsib, see leiab", "Talvelõpusalm")

Esinemine Algupärase lastekirjanduse päeval Lutsu nim. raamatukogus 12.4.2000

Luuletusi, "Täheke" nr 6, 2000 ("Maale", "Soos", "Minu vanaemad")

Luuletus "Mängusalmid", "Täheke" nr 7, 2000

Luuletus "Helesinine pall" kogumikus "Täis tähti jumallapse põll", teine trükk, "Logos", 2000, lk 250

Proosaraamat "Ülejõel, Kassilaiu pealinnas", "Elmatar", 2000

Luuletusi, "Täheke" nr 8, 2000 ("Tobe lugu", "Mured luulelõksu")

Luuletusi, "Täheke" nr 11, 2000 ("Siidisabad", "Leevike")

"Lapsed kasvatavad meid", "Nukits" 2000, lk 29–30

Luuletusi, "Täheke" nr 2, 2001 ("Unejutt", "Muutlik suvi", "Ära sega")

Esinemine Lohkva raamatukogus 31.3.2001

Luuletusi, "Täheke" nr 4, 2001 ("Kirjand kevadisest vaheajast", "Sulailm")

Esinemine Puhja Seltsimajas 20.4.2001

Olin žürii liige Lohkva raamatukogu luulekonkursil 2001

Artikkel Lohkva raamatukogu üritusest, "Tartu Valla Kuukiri", nr 6 ja/või 8, 2001

Luuletusi, "Täheke" nr 5, 2001 ("Naljakass", "Ämbrik ja ümblik")

Luuletusi, "Looming" nr 7, 2001, lk 1010–1012 ("Mõttekaalul vaenu vaen", "Lahterdad must-valgelt", "Kohutav inimene", "Nagu nael on seina vang", "Saa õnnistatud")

Luuletus "Kunagi ammu" kogumikus "Sina ja mina eesti luules", "Huma", 2001, lk 141

Valikkogu "Aitab ajast", "Ilmamaa", 2001

Luuletusi, "Maaleht" 22.11.2001, lk 25 ("Üha midagi välja", "Saa õnnistatud")

Intervjuu Vahur Afanasjevile "Eesti piirjoon meenutab ilvese pead", "Maaleht" 22.11.2001, lk 24–25

Luulekogu "Luulepere pereluuleraamat", "Tuum", 2001

Luuletus "Veebruar on väljas valge", "Täheke" nr 2, 2002

Luuletusi, "Täheke" nr 3, 2002 ("Viskasin lutsu", "Loodustelesari")

Luuletusi, "Täheke" nr 4, 2002 ("Aprill", "Mäger ja müger", "Kodukas ja kodukass")

Luuletusi kogumikus "Ema mu ema", "Varrak", 2002 ("Kuni häbemes halle karvu", "Kust ta tuli?", "Lapsik, lindkaitsetu, unesoe"), lk 65, 321, 348

Esinemine Põlva raamatukogus ja Vastse-Kuuste koolis 15.5.2002

Luuletusi, "Looming" nr 8, 2002, lk 1212–1214 ("Näib et", "Märtsikuu tanka", "Vaba riik", "Külaline varastas raamatu vahelt kirja", "Vaikiv kirjanik", "Hingepuu ja hingeloom", "Metsade ime", "Lisaeelarve")

Luuletusi, "Täheke" nr 9, 2002 ("September", "Metsakiisu", "Meie Miisu", "Kus ma veetsin", "King ja plika", "Karu tuleb kaera", "Matkamehed oleme", "Meie isa töö", "Elas kord")

Luuletus "Libalinnu jõulud" kogumikus "Jõulutunne ongi see", kirjastus "Sild", 2002

"Mu kallis Lehte", "Nukits" 2002, lk 24–30

Luuletusi, "Täheke" nr 2, 2003 ("Lumest ja unest", "Jaanuar", "Iga päev – mõnus talvepäev")

"Novõi god, Tartu i drugije prikljutšenija", "Tvoi den" nr 1, 16.1.2003, lk 7

"Reportaž iz-pod jolotški / Ljudi! Da ljudi li?", "Tvoi den" nr 1, 16.1.2003, lk 26

"Dvulik li dvulikij Janus?", "Tvoi den" nr 2, lk 5 või 6 ja tsitaat esilehel

"Malenkij samoutšitelj tšitatjelja pressõ", "Tvoi den" nr 2, lk 5 või 6

"Elu ise on looming", "Anne" nr 2, 2003, lk 14

"Meie oleme meeskond", "Kodukolle" nr 2, 2003, lk 28–29

"Minu õuekiisud", "Maalehe" lisa "Targu talita" 27.2.2003, lk 142

"Hulkurkassidest näitlejad", "Maalehe" lisa "Targu talita" 3.4.2003, lk 222

Luuletus "Mai", "Täheke" nr 5, 2003

"Piiririkkujad (mara)kratid" (www.bahamapress.org, 2.6.2003)

"Loomahullud siin ja seal", "Maalehe" lisa "Targu talita" 10.7.2003, lk 454

Ilvesefoto, "Maalehe" lisa "Targu talita" 10.7.2003, lk 454

Proosaraamat "Väike ilves, Suur Murr ja teised", 2003 – tekst, joonised, kujundus ja fotod: esikaane 1. ja 2. pilt, lk 16, 35, 78 (1. pilt), 113, 118

"Väljapressimise stsenaariume", "Pere ja Kodu", oktoober 2003, lk 38–41

"Nähtav ja nähtamatu", "Anne", nr 11, 2003, lk 77

Esinemine Tartu linnaraamatukogu lasteosakonnas 21.11.2003

"Intervjuu Liisi Lillemetsale", "Eduard Vilde nimeline kirjandusauhind", 2003, lk 100–106 (samas on tsiteeritud luuletust "Kreedo–3")

Luuletus "Saa õnnistatud, selekteeriv aeg", L. ja U. Ainsoo "1000 tartlast läbi aegade", 2003, lk 371

Proosaraamat "Lehte Hainsalu: Miski peab olema püha", 2004

Luuletus "Märts", "Täheke" nr 3, 2004

EsinemineTartu Linnaraamatukogu Koidula nim. haruraamatukogus 30.3.2004

Luuletusi kogumikus "Eesti lastekirjanduse antoloogia. XIV köide, Tublid on kõik taluloomad", "Steamark", 2004 ("Sõnamängupuud", "Mängusalmid", "Leevike, leevike…", "Minu vanaemad", "Ära sega")

"Loomasõbrad ja rahasõbrad", "Maalehe" lisa "Targu talita" 25.3.2004, lk 206

Intervjuu Annely Suitsule, "Pereraadio" 2.4.2004 kl 19.00–20.00, 3.4.2004 kl 13.00–14.00 ja 6.4.2004 kl 23.00–24.00

Proosakatkend raamatust "Väike ilves, Suur Murr ja teised" (lk 84) ja luuletusi, "Pereraadio" 2.4.2004 kl 19.00–20.00, 3.4.2004 kl 13.00–14.00 ja 6.4.2004 kl 23.00–24.00 ("Orb",""Tule õpeta mulle tarkust!"", "Üha midagi välja", "Kunagi ammu", "Kurb ja pime", "Armsamad silmad", "Kevad on kena", "Õpin sündhaaval, surmhaaval", "Võõrsile sündinud", "Varesele valu", "Mõlemal pool", "Mulla veri", "Punane raamat – 2", "Vihkan ja armastan" (katkend), "Minu minevikud" (katkend), "Palun, et iga rahva ja ameti", "Õnn", "Su toal on nüüd taevalagi", "Ärkan ja armunult", "Kord ärkasid", "Minu köögis ei ole akent", "Valgusest – 1")

Luuletusi, "Looming" nr 4, 2004, lk 531–533 ("Homo homini", "Tegelikult on täiuslik kõik", "Mõned kõned", "Vihmadest lekib lagi", "Sündisid siia, et maksta maksu", "Mingis kohas, mingil ajal", "Emajõgi, Amme jõgi", "Kaktus", "Eraelamus", "Minevikule vesi peale!")

"Isepäine eesti vutt", "Maalehe" lisa "Targu talita" 22.4.2004, lk 268

Esinemine Suure-Jaani raamatukogus 7.6.2004

Luuletus "Ilves vaatab pilvi", "Täheke" nr 6, 2004

"Kiskjad kodus", "Maalehe" lisa "Targu talita" 19.8.2004, lk 526

Luuletus "Põleb või lõpeb valgus", "Tartu Postimees" 23.11.2004, lk 4–5

"Aastavahetuse kultuuriküsitlus", "Tartu Postimees" 28.12.2004, lk 2

Aimeraamat "Ilves ilves. Raamat maailma ilvestest", 2005 – tekst, kujundus, tabelid, fotod (esikaas, lk 3, 11, 81 (1–3, 5), 84 (4, 5), 85, 86 (2–4), 253 (2), 255, 256, 259 (1), 260, 261 (2–5), 262, 263 (1), 267, 299, 312)

Luuletus "Ema keel", "Täheke" nr 3, 2005

"Mu sõbrad ilvesed", "Lemmik" nr 3, 2005, lk 14–17

"Abitut peab aitama", "Maalehe" lisa "Targu talita" 28.4.2005, lk 269

"Eesti ilvesed Leedus", "Lemmik" nr 6 2005, lk 34–35

Ilvesefotod, "Lemmik" nr 6, 2005, lk 34–35

Luuletusi, luulekogumik "Armastuse valgus", "Varrak", 2005, II trükk, ("Mõtlesin tunamullu", "Kunagi ammu", "Küll tema ahastas", "Ikka veel. Ja aina enam"), lk 346, 353, 381, 400

"Murdunud noatera", "Eesti Naine", juuli 2005, lk 71–72

"Lätis ja Leedus loomade juures", "Lemmik" nr 7/august 2005, lk 12–14

Hundifoto, "Lemmik" nr 7/august, 2005, lk 12

Proosaraamat "Hundijutud ja karulood", 2005 – tekst, kujundus, tagakaane foto 3 ja fotod lk 49 (2), 50 (1), 82, 92, 93, 96 (1)

Foto, "Maalehe" lisa "TeRa" 17.–23. oktoober 2005, lk 11

Luuletus "Kes seal hüpleb?", "Täheke" nr 1, 2006

"Kuidas läheb Joosul ja Hüpikul", "Lemmik" nr 2, 2006, lk 28–29

2 fotot, "Lemmik" nr 2, 2006, lk 28

Proosaraamat "Ülejõel, Kassilaiu pealinnas", teine, parandatud trükk, 2006 – tekst, kujundus, kaanefotod

Esinemine Hugo Treffneri Gümnaasiumis 19.12.2006

Luuletus "Süüta kuuskede päev", "Tartu Postimees" 22.12.2006

Esinemine 22.3.2007 Plateliais, Leedus Žemaitia Rahvuspargi, Leedu Metsa Instituudi, Plungė rajooni keskkonnakaitseagentuuri ja Telšiai metsamajandi ühisseminaril, teemaks vangistuses kasvanud ilveste vabadusse laskmiseks harjutamise metoodikad ja praktilised küsimused

Luulekogu "Valgust täis suur pilvealune tuba", "TEA", 2007

Luuletusi, "Looming" nr 7, 2007, lk 1003–1006 ("Meie riigi imelised muutumised", "Nad ütlevad", "Konna-eri? Eri-konnad?", "Kõik huvitav on juba toimunud", "Üks väike Berliinike", "Toomemäel karjuvad linnud", "(H)unt ja susi", "Kartulid", "Sind kardan, Tallinn")

Esinemine 19.10.2007 Loonal, Saaremaal laste looduskirjanduse päeval

Luulekatkenditega proosaraamat "Seitsme puu ja mätta taga" – 2007, tekst, kujundus, fotod – tagakaanel (3) ja lk 15 (2), 22 (2), 26, 29, 30

Esinemine Tartu Kirjanduse Majas 12.2.2008 (autoriõhtu "Ilvesetund")

Esinemine Põltsamaal, raamatukogu lasteosakonnas 2.4.2008

Proosaraamat "Viis aastat vanemaks", 2008 – tekst, kujundus, küljendus ja makett

Luuletusi kogumikus "Eesti lasteluule kuldraamat", "TEA", 2008 ("Nalja-kass", "Siidisabad", "Sõnamängupuud", "Ämbrik ja ümblik"), lk 63, 68, 175

Esinemine Tartu Kesklinnaraamatukogu Karlova osakonnas 26.11.2008

"Pühapäevakoolis käisime üle kuue aasta…"), EELK Tartu Maarja koguduse leht "Ilma valgus" nr 1, 2009, lk 6

Proosaraamat "Hundijutud ja karulood. Teine raamat", 2010 – tekst, kujundus, küljendus ja makett, skeem-joonis lk 4, fotod – lk 86 (2), 87 (3), 88, 89 (1)

Esinemine 25.9.2010 lastehommikul Tartu Kirjanduse Majas

Esinemine 29.9.2010 Tartu Linnaraamatukogu lasteosakonnas

Luuletusi kogumikus "Salme jõuludeks", "Varrak", 2010 ("Lumest ja unest" lk 47, "Lumevalgus" lk 50, "Metsarahu" lk 96)

Proosaraamat "Puude taga jõgi, jõe taga mets", 2010 – tekst, kujundus, küljendus ja makett, fotod – lk 16 (1), 28 (1)

Luuletus "Kunagi ammu" kogumikus "Armastuse allikas", "Pegasus", 2011, lk 97

T. Burlakova retsensiooni "Mis alles jääb, kui elust lahutada elu? Jääb pliiats, paber…" tõlge eesti keelde, "Sirp" 14.10.2011, lk 6–7

Luulekogu "Metsa poole", 2011 – tekst, kujundus, küljendus ja makett, fototöötlus

Osalemine raamatulaadal Tartu Kirjanduse Majas 18.12.2011

Esinemine Miina Härma Gümnaasiumis 14.3.2012

Esinemine Reola Kultuurimajas ja osalemine žürii töös Henrik Visnapuule pühendatud Tartumaa luulepäeval "Maarjamaa laulud" 30.3.2012

Luuletus "Minu ulmeline maailm" K. Ernitsa artiklis "Reolas toimus III Tartumaa luulepäev "Maarjamaa laulud"", aprill 2012, Ülenurme vallavalitsuse ajaleht "Olevik" lk 2

"Kassi ja ilveste sõprus", "Lemmik", juuni, 2012, lk 4–8

Luuletus "Lumest ja unest" kogumikus "Eesti unejuttude ja -salmide kuldraamat", "TEA", 2012, lk 107

Luuletused "Minu vanaemad" ja "Metsarahu. Detsember" kogumikus "Sada salmi jõuluvanale. Jõuaks, jõuaks jõulud juba!", "TEA", 2012, lk 95, lk 97

"Asjadest olulisem on elav elu", "Mari" nr 4, jaanuar 2013, lk 15

Proosaraamat "Ülejõel, Kassilaiu pealinnas. Teine raamat", 2013 – tekst, kujundus, küljendus, fototöötlus, enamik fotosid

Luuletused "Siidisabad" ja "Ämbrik ja ümblik" kogumikus "Eesti loomajuttude ja -salmide kuldraamat", "TEA", 2013, lk 83, lk 136

Luuletused "Kodukas ja kodukass" ja "Tobe lugu" kogumikus "Eesti naljajuttude ja -salmide kuldraamat", "TEA", 2013, lk 195, lk 196

Luuletus "Kirju kassi needus" kogumikus "Kalli kassi klassika" (L. Ots, "Menu" kirjastus, 2013, lk 166)

Luulekogu "Linnad kasvavad ümber metsa. Valik luulet 1984–2014", 2014 – tekst, saatesõna, fotod, kujundus, küljendus, makett, fototöötlus (Fotoalbum-luulekogu eestikeelne põhiosa on tirelköites venekeelse osaga ("Goroda okružajut les. Stihhi 1986–1987") ning raamatu keskel on luuletusi leedu, läti, liivi, võru, soome, saksa ja inglise keeles.)

Esinemine 19.8.2014 Tartu Kirjanduse Majas

Luuletused "Mõtlesin tunamullu", "Aasta viimased vihmased ilmad", "Ma elan kõrges kohas", "Reisikiri 1991–1994. Ajast ja arust III", "Toomemäel karjuvad linnud" ning katkendid raamatutest "Ülejõel, Kassilaiu pealinnas" ja "Ülejõel, Kassilaiu pealinnas. Teine raamat" Tartu Linnaraamatukogu koostatud kirjandus- ja kultuuriloolisel veebilehel "Tartu ilukirjanduses" (https://teele.luts.ee/index.php/ )

Tekst rubriigis "Sada sõna", "Maaleht" 23.4.2015, lk 25

Essee "Luule on vaikuse keel" (2009), kogumik "Kius olla julge–2", "Kite", 2015, lk 136–144

Luuleteksti "Puud..." kasutati 2015. a lõpus projektis "Bussiluule"

Luuletusi kogumikus "Karnaps. Helve Mikussaare lastelaule", "SP Muusika", 2015, ("Ema keel" lk 131, "Meie Miisu" lk 156, "Mäger ja müger" lk 159, "Nalja-kass" lk 159)

Esinemine lastevanematele 13.11.2015 Valguta Algkoolis

Luuletusi kogumikus "Eesti luuleilm II", kirjastus "Penikoorem", 2017 ("Metsapalve" lk 59, "kasva kuuseke" lk 61, "Oi imet halerohelist" lk 62, "Kord ärkasid" lk 63)

Esinemine (loeng ilvestest) 28.3.2017 Valguta Seltsimajas

Luuletusi kogumikus "Hiiu luule raamat" (kirjastas "Hiiu Öko", 2017) – "Keset maailma hirmusid", "Palve-98", "Kadakad kui tuleleegid"

Esinemine (loeng Betti Alverist) 7.5.2018 Valguta Seltsimajas

"Minu võitlus eesti keele eest" (2016), tekst raamatus "Sõida tasa üle silla. Raamat eesti keelest ja meelest" (R. Raag, J. Valge, EKSA, 2018), lk 182

Luuletusi kogumikus "Jõua jõua jõuluaega", "Varrak", 2019 ("Lumest ja unest" lk 53, "Lumevalgus" lk 25, "Metsarahu" lk 54)

Luuletused "Sinna kus kahkjas..." (lk 793), "Hommik müstilises kohas" (lk 796), "Sassi juurde seenele" (lk 797), "Libalinnu jõulud" (katkend, lk 797), "Keset maailma hirmusid" (lk 798) raamatus "Hiiumaa kirjanduse lugu. 2, Esseid ja uurimusi" (V. Vaher, kirjastas Hiiumaa Teabekapital, 2019)

Luuletusi kogumikus "Igal pool on ainult tähed. Eesti lasteluulet läbi kolme aastakümne (1989–2019)", "Tänapäev", 2019 ("Ämbrik ja ümblik", "Loodustelesari", "Ära sega", "Sõnamängupuud", "Tuled õhtul järve äärde"), lk 268–273

Videoraamat "SOODE TAGA OMA SAAR. Ernst Enno, Elin Toona, Triin Arak" (2021)

Luuletus "Mina ei karda taevast" (lauluks kohandatud) J. Johansoni laulude ja päevikute valimikus "Ööö-, päeva ja lauluraamat", Kaarnakivi seltsi kirjastus, 2021, lk 18

Luuletusi kogumikus "Eesti kalaluule antoloogia", "Sõnavald OÜ", 2021 ("Muinasjutt", "Tuled õhtul järve äärde", "Viskasin lutsu"), lk 584

*

VALERIA RÄNIK (kodulehekülg)