Teised kirjutasid minust

(Need on teiste asjad, aga minu kirjutised on SIIN)

*

Miks peab see nimestik siin rippuma

18.11.2005 "Sirbis" kirjutas Kivisildnik: "...märkimisväärne on seegi, et Räniku koduleheküljel, kus on kirjas kõik pressis mainimised, ka tühised sünnipäevaõnnitlused ja kulka eraldised, puudub viide sellele arvustusele." Kuid Kivisildnik ei maininud, mis arvustusest käis jutt ja ma ei tea seda siiani. Tolle 2005. a avaldatud tsitaadi avastasin märtsis 2014, googeldades üht kirjanikku, et taastata ühe tema ütluse täpset kirjakuju. Aga siin selles nimestikus ongi vaid mainimised, ja sugugi mitte kõik, vaid oletatavasti üsna vähene mulle teadaolev osa. Kuna vanade kirjutiste sisu netis tavaliselt ei avane, on pärast 1990ndat aastat siin mainitute seas ainult üksikud artiklid, mille sisuga olen tutvuda saanud. Ülejäänud on ainult nimed ja nende internetist avastamine on olnud üks pikk pime juhus. Millegipärast ei kuulu meie kultuuri reegel, et mainides kedagi ajakirjanduses on viisakas kõnealust isikut teavitada. Kusjuures võimalikult täpselt, sest harvadel juhtudel, kui pressis mainimise faktid olid teada, ei õnnestunud mul neid täpsustada nt põhjusel, et ainult artikli tekstis ehk mitte pealkirjas mainimine ei ilmu otsingusse. Enne kui mõne lehe arhiiv areneb sedavõrd, et ka sisust otsima hakkab (nagu "Sirp" hakkas 2014. a-l 2005. a artiklite sisu näidama), ei saa ma paljude selliste artiklite olemasolust isegi teada. Mu kodukootud bibliograafias pole paljusid asju, millega paberlehtede lugejad kursis on. Raamatukogus käin harva ning võrrelda paberlehti ja internetiväljandeid pole samuti aega, sellepärast siin nimestikus on mõned netiaadressid, mille puhul on põhjust kahelda, kas sama kirjutis oli (samal kujul) ka paberlehes.

(Sven, kui sa siia veel luurama juhtud, kirjuta mulle ja mitte ajalehte, mis arvustust sa tookord silmas pidasid: kui oma, siis mis nime all avaldatud (mainisid, et kirjutasid midagi teise nime all, kuid jäi arusaamatuks, kas jutt käis just kõnealuse artikli kohta) või oli see kirjutis S. Oleski oma, keda samuti mainisid (netist leitud tsitaadist ei saanud aru, mis seoses). Kas arvustusi oligi 2? Pole sul autori nime ega täpset pealkirja, rääkimata juba lehe nimest, kuupäevast ja aastast.)

Viiteid endale – artiklites, millest mul seni aimu polnud – kohtan mida iganes muud internetis otsides, kopeerin neid koos otsingutulemustega ühte tööfaili kokku ja mõne kuu pärast ehk siis, kui kõige muu kõrvalt aega saan, korrastan faili (või juba kausta) ja kannan kõik eriteemalised tekstijupid sinna, kus nende koht on vastavalt sellele, mis raamatu kirjutamise juures neid infokilde kasutada soovin. Täiendada ega korrastada seda, mis kodukatel juba ripub, tavaliselt ei jõua, sest internet areneb ja kõikidel mind huvitavatel teemadel tuleb uut infot tohutul hulgal juurde. Kui mõne tsitaatidekogu töötlemiseks kohe aega ei leidu, siis pärast on seda leida veelgi raskem, nii näiteks ootavad rootsi- ja hispaaniakeelsed ilveseteemalised materjalid töötlemist lausa 2007ndast aastast ja on pikk järjekord teemadest, mis samamoodi mõnd minu päeva ainult endale nõuaksid. Lohakalt teha ei saa. Minu vaatenurk on, et iga infot tuleb käsitleda põhjalikult ja võimalikult täpselt ning detaiselt, uurides kõiksuguseid vaatenurki, et mingi teabekillu puudumine tervikpilti (st selle maksimaalset vastavust tõele) ei moonutaks. Nii on tähtis iga pisiasi. Infot kogudes tuleb igale faktile õige koht leida (olgu oma peas, paberil, arvutis, netis) või kas või ootele paigutada, kuid mitte infosegadust lubada.

Seega, miks peab see nimestik siin rippuma? – ikka segaduste tõrjumiseks, nagu näiteks need siin:

Keskkonnaalaste uurimistööde konkursile (2009, www.oesel.ee/maidu/teadus/globe/loomad_ja_nagemine.doc) laekus uurimistöö "Loomade nägemisevõime", kus seisab: "Silmamuna paikneb silmakoopas. Silmamunale kinnituvad silmalihased. Silmalihaste ülesanne on hoida ja liigutada silmamuna. Et silm oleks märg ja võimaldaks laugude liikumist silmamunal, on silmas pisaraaparaadiks nimetatud elund, mis toodab pisaraid (Ränik 2005)." See on pettus ja identiteedivargus. Ma pole kunagi midagi sellist kirjutanud. Ka raamatu nimi, kust tsitaat justkui pärit on, pole "Raamat maailma ilvestest", vaid "Ilves ilves. Raamat maailma ilvestest".

Kui mõned piirduvad minu nime alla pandud tsitaadiga, siis teised üritavad mulle tervenisti teistsugust elulugu külge monteerida, nagu tegi N. Bassel. "Keeles ja Kirjanduses" nr 1, 1996 otsustas ta oma artiklis "Sajandilõpu kirjarahva leksikon" heitis ta selle koostajale ette minu kohta avaldatud info puudulikkust: "enne eesti keeles luulesse tulekut" olevat ma "juba aastaid kirjutanud ja avaldanud värsse vene keeles". Basseliga polnud ma kordagi suhelnud ega tea, kust ta midagi sellist kuulis või unes nägi. 1984. a-l loeti mu 3 eestikeelset luuletust Vikerraadio Keskööprogrammis, neljas kõlas mais 1986 telesaates "Noortestuudio. Pärastlõuna", aga trükis tulid mu luuletused esimest korda välja novembris, "Vikerkaare" 4ndas numbris, mis ilmus tollal paralleelselt oma venekeelse koopiaga "Raduga", nii et eesti ajakirja sisse pandi 7 ja vene numbrisse 3 venekeelset luuletust (sest rohkem neid tollal veel polnudki) ja 4 tõlget eesti keelest (Baljasnõilt ja Tervonenilt). Järgnesid mitmed publikatsioonid "Loomingus", "Kultuuris ja Elus", "Vikerkaares" jne, aga teine/eelviimane venekeelsete luuletuste trükk, jälle "Radugas", toimus alles 1991. a jaanuaris, kui mul oli juba 2 eestikeelset luuleraamatut ilmunud.

Kirjarahva leksikonide koostajatele võis ette heita ainult puudulikku operatiivsust. Seda tegi oma retsensioonis "Heino Puhvel pani kirjarahva leksikoni" A. Kull ("Tartu Postimees" 26.10.2000). Nimelt nii 2000. a-l ilmunud kui O. Kruusi 1995. a koostatud leksikon jätsid mainimata (nii minu kui teiste puhul) mõned viimased värskemad luulekogud, mis ilmusid leksikonist kuni aasta võrra varem. Ka N. Bassel ei parandanud ennast, avaldades "Pissateli-estontsõ v russkoi literature i pissateli russkogo proishozhdenija v estonskoi literature (o literaturnom bilingvizme i "biliteraturnosti" pissatelei)", mis trükiti ära kahes väljaandes: "Trudõ russkogo issledovatelskogo tsentra v Estonii. Võpusk 4" (2006) ja "Dialog kultur: statji i dokladõ 1991–2006 godov" (2007). Mul polnud võimalust neid kirjutisi lugeda, kuid üks kataloog väitis, et olen seal vähemalt mainitud. Pealkirjast lähtudes oletan, et autor võis liigitada mind kas eestlasest kirjanikuks, kes oli tegutsenud vene kirjanduses, kuigi ma pole seda teinud, või venelasest kirjanikuks eesti kirjanduses, ehkki venelane olen ma ilmselt sama palju nagu N. Bassel isegi. Ehkki olime vene aja kasvandikud, polnud mul ennastülistava vene kirjanduse suhtes tundeid tekkinud. Lootsin lihtsalt, et eesti asja saab ajada ka vene keeles – korraks 1986–1987 ja veel kord uuesti 2014. a-l (ehk õnnestus mul kas või mõnegi lugeja võrra suurendada iseseisvalt mõtlejate ja vähendada meediazombide arvu, kelle abil tahetakse ehk meilgi Ida-Ukraina eeskujul "Lasnamjaje vabariik" tekitada).

2002. a detsembris üritasin vene keeles isegi ilveste asja ajada – elu sundis. Pärast artikli ilmumist tahtis ajaleht "Tvoi den" minuga koostööd jätkata ja kirjutasin veel 3 artiklit: ühe omavalitud ja 2 etteantud teemal, kuid nii, nagu ise tahtsin. Siis pakuti päris igavat teemat, mida soovitati käsitleda teadud viisil. Toimetaja mainis selgituseks: "nagu meie erakond seda tahab". See jutt jäi meil viimaseks, ehkki tol hetkel sobinuks mulle mistahes töö. Ma ei tea, mis erakonnast käis jutt, kuid "meie" oli valesti öeldud, sest mul pole erakonda ja keegi ei saa käskida, millest ja kuidas ma kirjutan. Kord hiljem seda lehte raamatukogus sirvides nägin, et kõik mu artiklid ilmusid sellegipoolest, pealegi seisis seal (nr 1, 16.1.2003, lk 27) minu nime kõrval "zavedujuštšij za setj korrespondentov", justnagu oleksin sinna tööle võetud. Ei kirjalikku ega suulist lepingut meil küll polnud.

Segadust ja omavoli olen ajalehtedega suheldes kogenud ka eestikeelses keskkonnas. "Maalehe" lisa "Targu talita" trükkis algul artikleid üks-ühele, siis aga hakati teksti lõikudesse jaotuvust muutma ja lõikudele alapealkirju lisama (25.3.2004, lk 206 jt) ning mõeldi artiklitele uued, samavõrd banaalsed pealkirjad (22.4.2004, lk 268; 28.4.2005, lk 269 jt) või pandi minu tehtud foto alla mingi oma inimese nimi ("TeRa" 17.–23.10.2005). Sõbranna, kes töötas sealsamas keeletoimetajana, aina mõistatas, kes ja milleks seda tegema pidi. Mul olid tagamaad aga väga selged. Viimane, 28.4.2005 tekst seisis toimetuses kaua ja seda aina muudeti, kuid ei saadud ilmumiseks luba, kes teab kelle käest. Lõpuks lühendati minu kodulehe seal olev aadress, et nõnda ei pääsenuks lugeja viidatud lisamaterjalide juurde ja luba tuli. Samal päeval võtsin just selliselt lühendatud nimekujuga lisalehe, mis suunas huvilisi edasi õigesse kohta ja paljastasin oma kodukal muudki "Maalehes" toime pandud alatust.

"Liivimaa Kroonika" 29. 4. 1993 intervjuus lk 5 pani K. M. Sinijärv mulle suhu omaenda arvamuse sellest, et ma ei taha hakata proosakirjanikuks.

M. Matt ja K. Langebraun (artikkel "Õpilaste tegemisi koolis", Põltsamaa Ühisgümnaasiumi infoleht "Kool ja Kodu", juuni 2008) panid kirja: "Valeria Ränik on suur loomasõber. Tal on kodus umbes 50 liivahiirt ja neli kassi. Kõige rohkem meeldivad talle ilvesed. Ta on leidnud ka ise metsast ilvesepoja, kelle ema oli surnud. Kui noore ilvesepoja ema sureb, ei suuda poeg endale ise toitu otsida ja sureb samuti. Valeria Ränik aga võttis selle ilvesepoja koju ja kasvatas suureks." – Kõik on õige, välja arvatud: oleksin ma ilvese koju võtnud, oleks ta ehk tõesti suureks kasvanud. Ei usu, et nii tublid 5. klassi õpilased ei tunne tingivat kõneviisi. Küllap on ilvesepoja surmas süüdi oleva Elistvere perenaise A. Sarve ennastõigustav kõlakas mingitest koduilvestest oli lastele kusagil kõrvu jäänud.

Ü. Lätte artikkel "Enne kirjanikuks saamist sunniviisiliselt raadioinseneriks" ("Vali uudised" 16.4.2008, lk 4) sisaldab ebatäpsusi: Peedult ei kolinud ma Tallinna, vaid Tartusse, ja raamatuid ilmus mul umbes 14, mitte 40.

"Pere ja Kodu", oktoober 2006, lk 129 – Eero ja Ville polnud siis mitte 17- ja 16-aastased, vaid 16- ja 14-aastased.

Olen "Maalehe" lisa "TeRa" 17.–23. oktoober 2005, lk 11 avaldatud oma poja foto autor ja meil ei ole aimugi, miks peaksin "TeRa" töötajate soovi kohaselt loovutama oma autoriõiguse mingisugusele Tõnu Veilerile.

"Tartu Postimees" 11. 3. 2004, lk 2 R. Hanson kirjutab, et andsin raamatu välja oma kulu ja kirjadega – tegelikult "kirjadega" küll, ent mitte kuludega.

"Pere ja Kodu", oktoober 2003, lk 39 on lause mõte oluliselt muudetud: "Selles vanuses ei taipa väljapressijad veel oma ohvrit mustata, vaid mängivad tugevamat" (teisi mustata oskavad lapsed ju sünnist saadik). Peab olema: "Selles vanuses ei taipa väljapressijad veel oma ohvrit haledaks teha").

"Meie oleme meeskond", "Kodukolle" nr 2, 2003, lk 29, viga 2. lõigu 8. reas: "lapsed arvasid" pro "nemad arvasid" (sest jutt ei ole lastest, vaid vanematest ja vanavanematest).

"Post", 11. 12. 1995, S. Sildnik liialdas oma artiklis "Hando Runnel ahistab naisi ja lapsi" nagu ka Kauksi Ülle oma raamatus "Säng", lk 33, et Runnel olla mind salongist "välja visanud" pro avaldas mulle oma arvamust.

"Liivimaa Kuller", 11. 7. 1996, lk 6 – artiklis "Nõiaring sissekirjutusega" on laste nimed kahel korral segamini aetud.

Luuleantoloogia "Ema mu ema" tagakaanel on V. Kepi filmi "Olla tahtsin olevikust väljas" valmimise ajaks 1995 (õige on 1993).

"Estnische Kurzgeschiten: Müller – Park – Ränik", lk 5 – on kirjutatud "Looming 5 – 95" pro "Looming 5 – 94".

1997 – 1999 kujunesid kõige trükiveavabamateks aastateks, seejärel aga paigutas "Täheke" nr 7, 2000 minu nime alla hoopis Jaanus Tamme luuletuse "Ilmateade".

"Stiil", märts 1997, lk 21 (suurendades "Vikerkaar" nr 7, 1995 toimetuse poolt niigi suurendatud numbrit) väidab, et ma olevat viibinud Soomes "üle 500 päeva" (olen kirjutanud "Vikerkaares": ligi 430 päeva koos Runomaratonil käimise ja varasemate retkedega).

K. Murutari artiklis "Räägib kassidega piltide keeles" ("Anne" nr 11, 2000) on järgmised faktivead: lapsed ei ole teinud petekat-arvutit varaste peletamiseks, vaid fantaseerisid sellest ajakirjaniku kuuldes, ja "raamatuid kassidest on meetrite viisi" on liialdus (tegelikult 30 cm). Lause "Soomes fiktiivabielus sealsete lastetoetuste nimel" väljendab artikli autori püüdu parandada lugeja silmis minu eluvõõra boheemlase mainet (tegelikult sain Soome lastetoetuste olemasolust teada alles mõni kuu peale abiellumist).

*

*

Niisiis, mõned "pressis mainimised":

"Laureaadid", "Noorte Hääl", 6.1983, lk 2

"Luulekevad '83 laureaadid", "Õhtuleht", 6.1983

"Luulekevad '84", "Sirp ja Vasar," 7.1984

"Viienda Luulekevade laureaadid", "Sirp ja Vasar", 21.6.1985

"Meie autorid", "Vikerkaar" nr 4, 1986, lk 96

R. Veidemann, "Esimese vaatuse lõpp", "Vikerkaar" nr 12, 1987, lk 96

H. Nestra kiri, "Kultuur ja Elu" nr 4, 1988, lk 48

Kuulutus "Kirjutame luuletusi", "Edasi", 3.1989, lk 7

Kuulutus "Hirohalli" esinemisest 11.4.1989, "Edasi", 4.1989

T. Alba, "Kerge tuulepuhang Kärdla vaikelus", "Nõukogude Hiiumaa" 29.4.1989

R. Hanson, "Hirohalli loomingu tuline oja", "Edasi" 4.6.1989, lk 4

Mainitud osalejana Kaika Suveülikoolis 6.–9.8.1989, "Kaika suvõülikuul Kaikal" (Eesti Kostabi Selts, 1990)

"Vikerkaar" nr 7, 1989, lk 27

J. Malin, "Krapp/Täna", "Universitas Tartuensis", 26.9.1989, lk 3

"Vikerkaar" nr 5, 1990, lk 40, 46, 48, 49, 79, 80

Kuulutus "Vikerkaare" nr 5 ilmumisest koos tutvustusega, "Sirp ja Vasar" 15.6.1990, lk 15

Kuulutus luulekogu ilmumisest, "Sirp ja Vasar" 15.6.1990

Kuulutus teise luulekogu ilmumisest, "Sirp ja Vasar", 1990

"Lahden runomaratoniin tungosta", "Helsingin Sanomat", 15.6.1990

"Oikaisu", "Helsingin Sanomat", 16.6.1990

J. J. Kaljo, "Luulespurt "Hirohall" Lahti Runomaratonil", "Eesti Ekspress" 27.7.1990

"Lahden Runomaratoni" leht, 6.–7.7.1990

"Runouden merkityksen kyseleminen on vallankumouksen tekemistä polvillan", "Etelä-Suomen Sanomat", 7.7.1990

H. Rumm, "Ellujäämine", "Edasi", 1990

Luuletus "Mina ei karda taevast" sai 1990. a-l viisistatud J. Johansoni poolt

V. Vaher, "Mida tähendab olla eestlane", "Noorus", nr 9, 1990

I. Velbaum, M. Mikli, "Eesti ja Euroopa, Eesti ja maailm", "Sirp", 11.1990

"Betti Alveri kirjandusauhinna...", "Reede" 30.11.1990, lk 1

H.-K. Hellat, "Betti Alveri auhind Valeria Ränikule ja Jaan Unduskile", "Edasi", 1990

Teade B. Alveri nim. auhinna määramisest, "Looming" nr 12, 1990, lk 1709

M. Unt, "Libavenelane?", "Looming" nr 12, 1990, lk 1702–1703

"Kirjastuskooperatiivis "Kupar"", "Sirp", ?.12.1990

D. Kareva, "Kas teeb kirjallisuutta?", "Vikerkaar" nr 1, 1991, lk 92

P. Viires, "Mõ – podvodnõje lodki armadõ ljubvi...", "Raduga" nr 1, 1991, lk 3

K. Keskküla, "ELA. Eesti luuleaasta '88, '89", "Keel ja Kirjandus", nr 7, 1991, lk 437

S. Olesk , "Minu sisse lõi välguna sinu vaim", "Eesti Elu" nr 1, 1991

M. Unt, "Valeria Ränik ja Leo Tolstoi", "Collegium Litterarum" nr 3, 1991

Õ. Kepp, "Ellujäämise võimalustest Eestimaal", "Sirp" 8.2.1991, lk 4

"Kirjanike Liidu uusi liikmeid", "Sirp" 8.2.1991, lk 4

P. Beier, "Olla või mitte olla eestlane", "Keel ja Kirjandus" nr 2, 1991, lk 114–115

I. Rull, "Preemiad jagatud", "Sirp", märts 1991

E. Paaver, "Lootusrikas autasu", "Edasi", 2.3.1991

I. Post, "Vilde-nimelise majandi kirjanduspreemia Valeria Ränikule. Missioonipreemia Boriss Jeltsinile. Väike auhind Ülle Käharile", "Viru Sõna" 9.3.1991, lk 1

A. Merilai, "Öökuningannat otsimas ehk aus laps ahju peal, kelm nutab värava taga. (J. Malin, Mitu ühte; J. Malin, Padi südamel.)", "Keel ja Kirjandus", nr 4, 1991, lk 242

Luuletus "Palve" sai 1991. a-l viisistatud E. Kambergi poolt

E. Kamberg, "Palve" (luuletekst nootidega), "Lõunakaar", märts 1991, lk 5

Kuulutus raadiosaatest 17.3.1991, "Raadioleht", märts 1991

K. Pruul, "Üleminekuaja luuleraamat", "Looming" nr 6, 1991, lk 832–839

?. ? (Kiwa), "???" (retsensioon, "Ellujäämine"), "Pärnu Postimees" ?.?.1991

J. Ürt, "Kas kuristiku serval? Lendutõusu eel?", "Keel ja Kirjandus" nr 7 1991, lk 246

R. Veidemann, "Teel iseenda juurde", "Sirp", 28.7.1991, lk 5

T. Putrenko, "Promežnõi ostrov", "Literaturnaja Gazeta", 25.9.1991

R. Kruus, "Teised meist", "Kostabi" 23.10.1991, lk 3

M. Liivamets, "Siinilmas muutub kõik – ka eesti kirjandus", "Maaleht" 28.11.1991, lk 11

A. Reinla, "Luuletavad. (T. Kallas, Naine lõvi seljas.)", "Keel ja Kirjandus", nr 10, 1991, lk 629

P. Viires, "Ääremärkusi eesti nooremale luulele", "Keel ja Kirjandus" nr 12, 1991, lk 705–712

T. Varendi, "Tartu Kultuurkapitali järjekordsed toetused", "Postimees" 21.3.1992

M. Unt, "Uhhuu!" ütlen Sinijärve lugedes", "Looming" nr 5, 1992

L. Jakobson, "Müüdi hukk", "Postimees" 14.8.1993

J. Malin, "Soomeugrilane on vastamisi ürgvenelasega", "Hommikuleht" 23.8.1993

A. Põldmäe, "Sillarong", "Looming" nr 9, 1993, lk 1283–1285

P. Beier, "Viha viljad", "Sirp" nr 39, 1.10.1993, lk 6

V. Kepp, telefilm "Tahtsin olla olevikust väljas. Valeria Ränik", ETV 3.11.1993 k 20.10–20.35, kordusena 18.7.1994 kl. 20.30

Kuulutus "Telelehes" nr 28, 1.–7.11.1993, lk 3 ja filmi tutvustus "Televisioonis" nr 44, 1.–7.11.1993, lk 12

A. Põldmäe, "Olla tahtsin olevikust väljas. Telekommentaar Vallo Kepi filmile luuletaja Valeria Ränikust", "Sirp" 12.11.1993, lk 6

L. Viitol, "Uus aeg – uus luule? Mõttearendusi ja muljeid eesti nooremast luulest 1992", "Keel ja Kirjandus" nr 11, 1993, lk 674

K. Pruul, "Kes piire mööda käib", "Vikerkaar" nr 11, 1993, lk 86–87

R. Jyrjo, "Ma sünnist saadik elasin kui paos", "Keel ja Kirjandus" nr 1, 1994, lk 51–52

Kuulutus Tartu Kultuurkapitali toetuse määramise kohta, kevad 1994

U. Uibo, "Meie luuleke (Luulehaamer 1993/Luulehammer 1993), "Looming" nr. 4, 1994, lk 551–552

P. Viires, "Eesti Kostabi Selts ja etnofuturism. Valeria Ränik. Kirjanduslooline tagasivaate" (teesid, Friedebert Tuglas Seura, 9.5.1994)

E. Naaber, "Parem näljas kui võlgu", "Eesti Sõnumid" 22.7.1994, lk 4

E. Naaber, "Inimlapse hetkedes püsimine", "Sakala" 23.7.1994, lk 4

Kauksi Ülle arvustus, "Post", 8.1994

S. Olesk, "Ikka elab, ikka laulab", "Postimees" 8.8.1994, lk 15

V. Vaher, "Raamatulett. Hingelised kriminaalid", "Rahva Hääl", 13.8.1994, lk 6

Luulekogu "Ajast väljas" tutvustus "Kultuurilehes", 19.8.1994, lk 3

M. Vaga, "Ainult siin ja ainult praegu", "Pärnu Postimees" 19.8.1994, lk 3

L. Ruud, "Vaimusära tungib välja", "Eesti Sõnumid" 20.8.1994, lk 4

"Korterivaim", ER I programm, 29.8.1994, kl 17.30–17.47, Raadioleht", ?.8.1994, lk 30

L. Viitol, "Valeria Ränik – suurim seljavõit venelaste üle", "Hommikuleht" 31.8.1994, lk 18

Luulekogu "Ajast väljas" tutvustus ETV saates "Raamatukoi", 3.9.1994, kl 19.35

M. R. Laak, "Raamat seljakotist", "Eesti Aeg" 7.9.1994, lk 15

M. Haavamägi arvustus "Rahva Hääles" 10.9.1994

I. Grünfeldti arvustus "Päevalehes" 26.9.1994 (teistel andmetel 28.8.1994)

A. Kivi, "Kodus. Omaks võetud", "Kultuurileht" 1.10.1994, lk 20

T. Soomets, "Parem tobuks kui tõpraks", "Keel ja Kirjandus" nr 11, 1994, lk 695–696

R. Veidemann, "Uus Eesti – uus kirjandus?", "Keel ja Kirjandus" nr 12, 1994, lk 796

A. Alavainu, "Noor naine väljaspool aega", "Õhtuleht", 25.1.1995, lk 15

K. Renter, "Kaksteist avameelset naist", "Päevaleht" 6.3.1995, lk 9

Ü. Tonts, "Ebaühtlane raamat pakub igaühele midagi", "Hommikuleht" 15.3.1995, lk 18

M. Vallisoo intervjuu, "Postimees" 22.3.1995

T. Jänes, "Kaksteist x üks", "Eesti Aeg" 5.4.1995, lk 15

O. Kruus, "Eesti kirjarahva leksikon", "Eesti Raamat", 1995, lk 490–491

B. Pilvre, "Luuleaasta 1994: Parlamendi koosseis on selgunud", "Looming" nr 4, 1995, lk 543–544, 546

K. Murutar, "Ilmajäänud jumalaotsijate joonistatud rahvusportree", "Looming" nr 4, 1995, lk 565–567

P. Viires, kogumik "Waterfowl way" (Eesti Kostabi Selts, 1995) lk 22–25

A. Langemets, "Eesti vastuskiri ehk Tosin ühe hoobiga", "Eesti Naine" nr 5, 1995, lk 16–17

"Keeleainestiku kogumise võistlus 1994", "Keel ja Kirjandus" nr 6, 1995, lk 432

Teade luulekogude müügist Rootsis, "ENT" ehk "Teataja" 12.8.1995, nr 9 (2213), lk 5

A. Haavaja, "Naised saunas rääkisid...", "Vikerkaar" nr 5–6, 1995, lk 172

P. Viires, "The phenomenon of ethnofuturism in contemporary Estonian literature", "Estonian Literary Magazine" nr 1, sept. 1995, lk 10–11

L. Viitol, "Kirjad ajaloole", "Keel ja Kirjandus" nr 10, 1995, lk 708–710

C. Hasselbladt, "Kaastundeavaldused Valeria Ränikule ehk soomlaste kaitseks", "Vikerkaar" nr 11, 1995, lk 106–108

K. Pruul, "Etnosümbolism ja etnofuturism. Teese revolutsiooniaegsest kirjandusest", "Vikerkaar" nr 12, 1995, lk 58–62

Kauksi Ülle, "Rein Taagepera – etnofuturismi pretsedent", "Vikerkaar" nr 12, 1995, lk 101–102

K. Funk, "Üks etnograafide futurism", "Vikerkaar" nr 12, 1995, lk 109–111

"Näidendivõistluse tulemused on selgunud", "Kultuurileht" 8.12.1995, lk 20

S. Kivisildnik, "Hando Runnel ahistab naisi ja lapsi", "Post" 11.12.1995

"Täiendus algupärasele dramaturgiale", "Eesti Päevaleht" 20.12.1995

P. Viires, "The phenomen of ethnofuturism in contemporary Estonian literature", Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum 1996, Jyväskylä, lk 235–236

V. Mirtem, "Usk ja uskmatus", Intuitiivteaduste Kool, 1996, lk 51–52

Kauksi Ülle, "On the border of myth", "Artists facing society", 1996, lk 18–20

P. Viires, "Der Anfstieg das Ethnofuturismus. "Estonia" nr 1, 1996, lk 3–9

N. Bassel, "Sajandilõpu kirjarahva leksikon", "Keel ja Kirjandus" nr 1, 1996, lk 44

M. Velsker, "Varemed, tasandikud, püramiidid", "Vikerkaar" nr 3, 1996, lk 55

Teade loomingulise stipendiumi määramisest, "Kultuurileht" 12.4.1995, "Kultuurikapital", lk 2

V. Tõnso, "Sünnipäevade kalender", Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1996, lk 122 ja 226

"Estnische Kurzgeschichten. Miller – Park – Ränik", "Bilingua. Baltische Literatur zweisprachig", 1996, lk 5

R. Veidemann, "Estonia Literary Magazine: New Estonia – New Literature?" nr 2, kevad 1996

R. Veidemann "Ajavahe", Eesti Raamat, 1996, lk 339

E. Väljaots, "Nõiaring sissekirjutusega", "Liivimaa Kuller" 11.7.1996, lk 6

Libateade näidendi ilmumisest järgmises numbris, "Looming" nr 8, 1996

Teade loomingulise stipendiumi määramisest, "Kultuurileht" 4.10.1996, "Kultuurkapital", lk 15

Võistlustöö mainitud "Emakeele Seltsi aastaraamatus 35–42, 1989–1996", lk 246

Grupipilt kirjanikest Peedul, "Kultuurimaa", 2.10.1996, lk 5

M. Biskupek, "Estnische Geschichten und deutsche Sprache", "Estonia", nr 2, 1996, lk 55–57

M. Biskupek, [about "Estnische Kurzgeschichten"], "Baltica", nr 3, 1996, lk 10

M. Garleff, [about "Estnische Kurzgeschichten"], "Jahrbuch des baltischen Deutschtums", nr 44, 1997, lk 204–205

E. Annus, T. Köss, E. Toomsalu, A. Nurk, "TÜ bakalaureuse töid 1996", "Keel ja Kirjandus" nr 1, 1997, lk 58

T. Hennoste, "Hüpped modernismi poole: Eesti 20. saj. kirjandusest Euroopa modernismi taustal, 22. loeng", "Vikerkaar" nr 4–5, 1997, lk 150

Teade luuletuste ilmumisest järgmises numbris, "Looming" nr 1, 1997

M. Kilumets, "Mere taha mõrsjaks", "Stiil", märts 1997, lk 21–22

Kauksi Ülle, "Ma armasti suumlast", "Stiil", märts 1997, lk 19

Teade loomingulise stipendiumi määramisest, "Sirp" 4.4.1997, lk 15

Pärnu "Endla" teatri näidendis "Mere ääres. Kus?", esietendus 24.5.1997, oli kasutatud luuletusi või katkendeid

Mainitud "Eesti Päevalehes" 28.6.1997

P. Beier, "Veripunasega eluhallile", "Sirp" 29.8.1997, lk 8

Teade loomingulise stipendiumi kohta, "Sirp", 3.10.1997, lk 15, jne 1998. a kvartalite kaupa

K. Ülle, "Säng", Eesti Kostabi Selts, 1997, lk 33

"Eesti uudisnäidend 1995–1997", "Postimees" 20.2.1998, lk 7

S. Kiin, artikkel kogumikus "Eestlane olla...", Tartu Ülikooli kirjastus, 1997, lk 100 (ilma nimeta mainimine)

Kuulutus esinemisest Vanemuise 46 õppehoones, "Tartu Postimees" 13.5.1998, lk 2

R. Rimmel, "Jumalagajätt Juhan Viidinguga", "Sõnumileht" 1.6.1998, lk 12

Teade žürii liikmeksolemise kohta, "Luulekevad '98", III voor, 1998, lk 3

"Taastati Betti Alveri kirjandusauhind", "Postimees" 29.9.1998, lk 6

"Tartu taastas Betti Alveri auhinna", "Postimees" 29.9.1998, lk 16

Teated esinemisest Lehte Hainsalu teemalisel ettekandekoosolekul 30.10.1998, "Postimees" 30.10.1998, lk 23 ja "Tartu Postimees" lk 1–2, mainitud ka "Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamatus 1998", lk 120

Eesti aastasaja parimate luuletajate nimistu (94.–96.), "Luup" 14.12.1998

Teade 10 000 kr. eraldamisest "Elmatarile" raamat "Ülejõel, Kassilaiu pealinnas" väljaandmiseks, "Sirp" 1.4.1999, "Kultuurkapital", lk 12

Luulekatkendid Lehte Hainsalu romaanis "Kukelokuti", peatükid 14 (2 tk) ja 16 (3 tk), "Looming" nr. 5, 1999, lk 666–671

Teade, "Alatskivi", 30.3.1999, lk 5

R. Veidemann, "Suguvõsa kokkutulek", "Päevaleht" 10.4.1999, lk 18

Teade, "Sirp" 7.5.1999

J. Kaldmaa, "Mida ma Varblase 50. sünnipäeval nägin", "Edasi" 29.6.1999, lk 9

Teade 5000 kr. eraldamisest "Elmatarile" raamatu kirjastuskulude osaliseks katmiseks, "Sirp" 2.7.1999, "Kultuurkapital", lk 11

Sünnipäeva mainimine, "Postimees" 19.8.1999

Sünnipäeva mainimine ja tsitaat luulekogust "Ellujäämine" (viimased 4 rida), "Maaleht" 19.8.1999, lk 31

I. Luhaäär, "Luuleklubid Eestis", "Eesti Luuleliit", 1999, lk 46, 47

H. Oja, "Valeria Ränik 35", "Vaba Eestlane" (Toronto), nr 87, 25.11.1999, lk 7

R. Veidemann, "Geenidest kasvab luule", "Eesti Päevaleht" 19.8.1999

Teade 15 000 kr. eraldamisest luulekogu "Ajast mööda" väljaandmiseks, "Sirp" 1.10.1999, "Kultuurkapital", lk 11

J. Kronberg, "Betti Alveri pärand", "Postimees" 23.11.1999

Teade luuleraamatu ilmumisest, "Postimees" 13.11.1999

"Tartu Maarja koguduse pühapäevakooli aastapäev 19. detsembril 1999", koguduse brošüür, detsember 1999

"Eesti Entsüklopeedia" 10. köide, lk 416

"Eesti Entsüklopeedia" 13. köide, lk 593

R. Veidemann "Edasivaate 90-ndate eesti kirjandusele...", "Looming" nr 12, 1999, lk 1850

Luulekatkendid L. Hainsalu romaanis "Kukelokuti", kirjastus "Virgela", 1999, lk 124, 135, 137

Teade Kultuurkapitali stipendiumi määramisest 2000. aastaks, "Sirp" 7.1.2000, lk 14 jne kvartalite kaupa ("Informatsioon eraldatud stipendiumide kohta avaldatakse Kultuurkapitali veebilehel ja Sirbis taotluste esitamise tähtajale järgneva kvartali teisel või kolmandal nädalal.")

V. Metslaid, "Eesti käsikirjalised näidendid 1940–1999", 2000, lk 84 ja 150

Raamatu tutvustus, "Sirp" 28.1.2000, lk 20 (?)

Raamatu tutvustus, "Postimehe" lisa "Arter" 29.1.2000, lk 16

L. Tungal, "Hingestunud ja pingestatud luuleraamat", "Kodukolle" nr 2, 2000, lk 41

Raamatu tutvustus, "Eesti Päevaleht" 5.2.2000, lk 9

"Ülejõel, Kassilaiu pealinnas" oli auhinnaks 14.–18.2.2000 raadio "Elmar" hommikumängu programmis

"Eesti Entsüklopeedia" 14. köide, lk 444

Raamatu tutvustus, "Maaleht" 17.2.2000, lk 7

V. Märka, "Perekond siirdub grüünesse", "Eesti Päevaleht" 19.2.2000

Raamatu tutvustus, "Postimehe" lisa "Arter" 26.2.2000, lk 15

Raamatu tutvustus, "Sirp", 3.3.2000, lk 20

A. Mihkelev, "Ajast mööda sõnaristi", "Sirp" 3.3.2000, lk 7

K. Pruul, "Varjatud ilus haigus" (luuleantoloogia), 2000, lk 195

Kauksi Ülle, "Huuv", Kauksi Ülle Mänedsment'2000, lk. 18–19 (nimeta mainimine)

"Õpetajate Leht" 17.3.2000

V. Vaher, "Kevad on luule", "Maaleht" 30.3.2000

Teade esinemisest Algupärase lastekirjanduse päeval Lutsu nim. raamatukogus 12.4.2000, "Postimees" 10.4.2000 ja 11.4.2000, "Tartu Postimees" lk 6

Teade 10 000 kr. eraldamisest valikkogu väljaandmiseks, "Sirp" 7.4.2000, "Kultuurkapital", lk 15

Materjalid näitusel Lutsu nim. raamatukogus mais 2000

J. Urmet, "Jah, täiesti mööda", "Looming" nr. 5, 2000, lk 776–780

R. Krusten, "Kääridega, aga hästi tehtud raamat", "Postimees" 25.5.2000, lk 14

"Lastekirjandus otsib autorit", "Eesti Päevaleht" 1.6.2000

E. Õpik, "Repliik", "Sirp" 7.7.2000, lk 20

Sünnipäeva mainimine: "Postimees" 19.8.2000, lk 19; "Eesti Päevaleht" 19.8.2000, lk 14; "Tartu Börs", 18.8.2000, lk 9

H. Puhvel, "Eesti kirjanike leksikon", "Eesti Raamat", 2000, lk 488

P. Künstler, "Ajastus pettunud luuletaja", "Vikerkaar" nr 8–9, 2000, lk 175–177

Kivisildnik, "Suu @ silm. jukukalle", "Postimees" 16.9.2000, "Arter"

K. Murutar, "Naised laulavad rahatuselaule hoovist", "Pärnu Postimees" 20.10.2000, lk 7

A. Kull, "Heino Puhvel pani kirjarahva leksikoni", "Tartu Postimees" 26.10.2000, lk 2

Kuulutus esinemisest Lohkva raamatukogus 4.11.2000, "Tartu Postimees" 3.11.2000

Pildid (1994, 1996) V. Kepi fotonäitusel Tallinna Akadeemilise raamatukogu fuajees detsembris 2000

K. Murutar, "Räägib kassidega piltide keeles", "Anne" nr 11, 2000, lk 11–14

K. Murutar, "Räägib kassidega piltide keeles. Valeria Räniku raamatud on võetud otse elust" 4.12.2000, www.epl.ee/artikkel/134787

Tutvustus tagakaanel, "Nukits" 2000

R. Krusten, "Pidepunkte eesti lastekirjandusest 1995–1999", "Nukits" 2000, lk 19

K. Lillepuu, "Eesti nüüdislasteraamat ehk Kollist ja kuust" (väljaandes "Raamat on ... : Eesti bibliofiilia ja raamatuajaloo almanahh – 1" (2000))

P. Viires, "Looming" nr 11, 2000

M. Kalda, "Mis mees ta on", "Collegium Litterarum" nr 12, 2000, lk 148

Kuulutus esinemisest Kõrveküla raamatukogus, "Tartu Postimees" 12.12.2000, lk 6 ja 14.12.2000, lk 10

Teade loomingulise stipendiumi määramisest ja kirjastusele "Tuum" 20 000 kr eraldamisest luulekogu väljaandmiseks ja loomingulise stipendiumi määramisest (edasi kvartalite kaupa), "Sirp" 5.1.2001, "Kultuurkapital" lk 13

Materjalid esikkogude näitusel Ülikooli raamatukogus, 1.2001

"Sirp" 2.2.2001, lk 7

J. Urmet (?), "Looming" nr 2, 2001, lk 286

"Keel ja Kirjandus" nr 3, 2001, lk 222.

P. Selg, "Aasta proosateose kirjutas Kivirähk", "Postimees" 8.3.2001, lk 22

"Kirjanduse aastaauhinna laureaadid", "Postimees" 8.3.2001, lk 22

""Rehepapp" aasta parim romaan", "Eesti Päevaleht" 8.3.2001, lk 5

"Eesti kirjanduse aastaauhinnad määratud", "Eesti Ekspress" 8.3.2001, lk B28

M. Jõgi, "Selgusid kirjandusaasta tegijad", "Eesti Päevalehe" lisa "Arkaadia" 9.3.2001, lk 16

"Kirjanduse aastaauhinnad", "Sirp" 9.3.2001, lk 19

A. Rande jt, "Eesti Päevaleht" 9.3.2001, lk 16

E. Annus, L. Epner, A. Järv, S. Oleks, E. Süvalep, M. Velsker, "Eesti kirjanduslugu", 2001, lk 610

Teade Kultuurkapitali aastapreemia saamisest, "Sirp" 9.3.2001, lk 19 (sama: Eesti Raadio uudised 14.3.2001, "Eesti Päevaleht" 16.3.2001, lk 14, TV3 uudised 14.3.2001 jms)

A. Kull, "Ränik uuendab lastekirjandust", "Tartu Postimees" 22.3.2001, lk 2

"Literary awards 2000", "Estonian Literary Magazine" nr 12, märts 2001, lk 28–30

K. Tüür, "Vabanemisi: 1990. aastate eesti luulest", "Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat. 12", 2001, lk 23–30 ja 155

J. Palm, "Lastekirjanduse pannkoogielukad", "Eesti Päevaleht" 20.4.2001

M. Väljataga, "Eesti luuleraamat 2000", "Looming" nr 3, 2001, lk 420, 424

Teade esinemisest Puhjas, "Postimees" 20.4.2001, lk 27

Teade preemia saamisest, "Looming" nr 4, lk 633

A. Rande, "Lapsepõlv raamatuga ja ilma", "Õpetajate Leht" 10.8.2001

Valikkogu tutvustus, "Sirp" 7.9.2001, lk 20

Valikkogu tutvustus, "Postimees" 8.9.2001, "Arter" lk 16

L. Hainsalu, "Kellakuuljad", "Eesti Raamat", 2001, lk 478–483

I. Martson, "Karl Martin Sinijärve seitse ametit", "Eesti Päevaleht" 14.9.2001

"Ülejõel, Kassilaiu pealinnas" katkendid raadios 26.9.2001

Luuletus "Küll tema ahastas..." oli tsiteeritud "SL Õhtulehes" 4.10.2001

Kuulutus magistritöö kaitsmise kohta 7.11.2001, "Universitas Tartuensis" 26.10.2001

R. Hanson, "Magistritöö Lehte Hainsalust. Kirjanik tegi magistritöö kirjanikust", "Tartu Postimees" 8.11.2001, lk 2

Teatmik "Kes Mis Kus 2001"

L. Sommer, "Tuletael ja monument", "Looming" nr 11, 2001, lk 1729–1732

"Sirp" 14.12.2001, lk 20

"Kalender" (Detsember/Varia), "Sirp", 21.12.2001

"Tartu Postimees" 31.12.2001

J. Ehlvest, "Püsiühendus voodi all – 7", "Sirp" 4.1.2002

Teade loomingulise stipendiumi määramisest (edasi kvartalite kaupa), "Sirp", "Kultuurkapital", 1.2002

Teatmik "Kes Mis Kus 2002", lk 359

J. Kursīte, "Dzejas vārdnīca", "Zinātne", 2002

Luulekogu tutvustus, "Sirp" 18.1.2002, lk 20

K. Murutar, "Ja teiste teekond ämmaemandast president Lennart Merini", "Sirp" 21.1.2002, lk 6

"Maalehe" intervjuu pealkirja oli tsiteeritud ETV saates "Teletaip" 25.1.2002 ja 27.1.2002

F. Serpent, "Eesti luule 2001", "Looming" nr 3, 2002, lk 400, 406

R. Hinrikus, J. Kronberg, "Short outlines of books by Estonian authors", "Estonian Literary Magazine" nr 14, märts 2002, lk 42–54

J. Urmet jt, "Eesti kirjandus 2001", "Vikerkaar" nr 4, 2002, lk 110

"Alatskivi", 4.2002

M. Vaino, "Valeria Ränik, Luulepere pereluuleraamat", "Sirp" 5.4.2002, lk 6

T. Margus, H. Roots, K. Kerge, "TÜ ja TPÜ magistritöid 2001", "Keel ja Kirjandus" nr 4, 2002

J. Palm, "Laps loeb", "Sirp" 26.4.2002, lk 6

"Postimees" 1.5.2002

H. Oja, "Eesti luule edukas loomeaasta", 7.8.2002, Estonian World Rewiev

V. Nuust, "Priidu Beier nutab huumori irooniaks", "Postimees" 3.5.2002

U. - R. Tobi, "Sirp" 16.8.2002

Sünnipäeva mainimine, "Postimees" 19.8.2002, lk 23

Teade, "Postimees", 8.2002

EE 11. köide, lk 618, 626

A. Siebert, "Tuhat tartlast läbi aegade", 25.3.2003, Estonian World Rewiev

Teade loomingulise stipendiumi määramisest (edasi kvartalite kaupa), "Sirp", "Kultuurkapital", 1.2003

Kommentaar, "Kodukolle" nr 3, 2003, lk 7

K. Muru "Betti Alver", 2003, lk 251

"Lastekirjandus ajal jalus", "Eesti Päevaleht" 17.5.2003

Teade 15 000 kr eraldamisest "Väike ilves, suur Murr ja teised" välja andmiseks, "Sirp" 4.7.2003, "Kultuurkapital"

I. Martson, "Eesti kirjandus- ja ajakirjandusväli 1988–2000 (I). 1988–1992: Muutused", "Looming" nr 7, 2003, lk 1072, 1073

"Eduard Vilde nimeline kirjandusauhind", 2003, lk 145, 146, 148

Luuletus "Kodukas ja kodukass" ülesandena P. Hiisjärve töövihikus "Eesti keel 5. klassile, II osa", 2003, lk 113

Luuletus "Puud", A. Nahkuri õpik "Sõna lugu. IX klassi kirjanduse õpik", 2003

L. Ainsoo, U. Ainsoo "1000 tartlast läbi aegade", 2003, lk 27, 371, 546

Sünnipäeva mainimine, "Postimees" 19.8.2003, lk 23

Raamatututvustus, "Sirp", 19.9.2003, lk 20

T. Kõnnussaar, "Ära mine mööda", "Pere ja Kodu", oktoober 2003, lk 5

Raamatututvustus, "Anne" nr 11, 2003, lk 134

S. Ojaste, "Tänapäevased muinasjutud", "Sirp" 14.11.2003, lk 13

Kivisildnik, "Kulkat ei saa hinnata selle järgi, et seal parasjagu kedagi kirvega ei köndistata", "Sirp" 14.11.2003

Raamatututvustus, "SL Õhtuleht" 15.11.2003, lk 22

"Eesti Päevalehe" lisa "Arkaadia" 21.11.2003, lk 12

"Ränik esitleb täna raamatut", "Eesti Päevaleht" 21.11.2003, lk 12

Teade, "Looming", nr 11(?), 2003, lk 1912

R. Hanson "Kirjanik pani nurrumised kaante vahele", "Tartu Postimees" 25.11.2003, lk 2

R. Krusten "Hämarikulooma ilvese mälestuseks", "Postimees" 28.11.2003, lk 17

Raamatututvustus, "Kodukolle" nr 12, 2003, lk 45

M. Müürsepp "Eesti lastekirjanduse saagikas aasta", "Eesti Päevalehe" lisa "Arkaadia" 24.12.2003, lk 16–17 (30.12.2003)

H. Ojala, "Uus põlvkond lastekirjanikke murrab teed", "Nukits" 2003, lk 23–26, 64

E. Süvalep, "Kaks maailma eesti lastekirjanduses", "Nukits" 2003, lk 15–18.

L. Saariluoma, T. Pakarinen, P. Kruuspere, "Viron kirjallisuus vuosituhannen vaihteessa: postmodernia ja modernia", 2003, lk 100, lk 163

A. Tarrend, "Sipsik, Sõnni Siim ja sõbrad seiklemas sakslaste juures. Eesti laste- ja noorsookirjanduse retseptsioonist Saksamaal", "Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse toimetised – 1", 2004, lk 110

"A ja O taskuteatmik" 2004, lk 384

Teade loomingulise stipendiumi määramisest (edasi kvartalite kaupa), "Sirp", "Kultuurkapital", 1.2004

R. Krusten "Lasteluule tipud endised. Eesti lasteluule 1998–2003", Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse toimetised-1, 2004, lk 115–123

Teateid Kultuurkapitali kirjanduse aastapreemia nominentidest: "Postimees" 1.3.2004, lk 14; "Eesti Päevaleht" 5.3.2004, lk 13; "Sirp" 12.3.2004, lk 6

R. Hanson, "Kirjaniku teadustöö võttis raamatu kuju", "Tartu Postimees" 11.3.2004, lk 2

"Märtsi Tähekese intervjuu tuleb Buratinoga", "Eesti Päevalehe" lisa "Laupäev" 13.3.2004, lk 13

Raamatututvustus, "Eesti Päevaleht" 12.3.2004, lk 16

Raamatututvustus, "Maaleht" 25.3.2004, lk 18

Raamatututvustus, "Sirp" 26.3.2004, lk 20

J. Kronberg, "Nimi maksab? Lastekirjandus 2003", "Sirp" 26.3.2004, lk 4

M. Berg, "Lehtega tuttavaks saamine", "Eesti Päevaleht" 26.3.2004, lk 14

Teade esinemisest Koidula nim. haruraamatukogus 30.3.2004, "Tartu Postimees" 29.3.2004, lk 6 (samuti "Looming", nr 4, 2004, lk 633)

"Kohtumine kirjanik Valeria Ränikuga", "Tartu Postimees" 30.3.2004, lk 1

Katkend V. Vaheri retsensioonist "Eestlaseks saanud eestlane" Annely Suitsu saates, "Pereraadio" 2.4.2004 kl 19.00–20.00, 3.4.2004 kl 13.00–14.00 ja 6.4.2004 kl 23.00–24.00

J. Rooste intervjuu I. Martsoniga ""Täheke" tuhiseb edasi", "Sirp" 16.4.2004

"Luuleklubi tuleb Suure-Jaani", "Sakala" 2.6.2004 ja 4.6.2004

A. Kull, "Haldjalik portree Lehte Hainsalust", "Postimees" 11.6.2004

A. Ilves, "Ilveste võit", "Eesti Ekspressi" kultuurilisa "Areen" 16.6.2004

M. Mikkor, "Kohtumine luuletaja Valeria Ränikuga", "Leole" nr 7, juuli 2004, lk 6

"Tänased sünnipäevad", "Postimees" 19.8.2004, lk 24

E.-K. Kask, "Miski peab olema püha", "Videvik" 2.9.2004, lk 4

R. Hanson, "Tartu luuleparnass", "Tartu Postimees" 23.11.2004, lk 4–5

C. Hasselblatt, "Estnische Literatur in deutscher Sprache: 1784 – 2003", 2004

Teade stipendiumi kohta, "Sirp" 7.1.2005, lk 15, jne 2005. a kvartalite kaupa

S. Toomla, J. Vaiksoo, "Ilus emakeel: 1. klassi eesti keele õpik", "Koolibri", 2005

S. Toomla, J. Vaiksoo, "Ilus emakeel: 1. klassi eesti keele õpiku ja töövihiku kuulamisülesanded" (CD, luuletus "Arva ära"), 2005

L. Ots, "Ilves ilvese" tutvustus 7.1.2005 "Kuku" raadios

R. Hanson, "Valeria Ränik avaldas ilveste elust oma kulul aimeraamatu", "Tartu Postimees", 11.1.2005, lk 7

R. Hanson, "Ilvese urin muutub nurrumiseks", "Tartu Postimees", 11.1.2005, lk 7

Raamatututvustus, "Eesti Päevaleht" 14.1.2005, lk 16

Raamatututvustus, "Virumaa Teataja" 12.1.2005

Raamatututvustus, "Postimees" 29.1.2005, lk 18

Raamatututvustus, "Lemmik" nr 2, 2005, lk 29

J. Aarma, "Ilves? Ilves!", "Maaleht" 10.2.2005, lk 20

Raamatututvustus, "Eesti Loodus" nr 2, 2005, lk 52

Allkirjata repliik "Elistvere ilvesed Leedus", "Maalehe" lisa "Metsaleht" 28.4.2005, lk 7

"Ringvaade", "Looming" nr 6, 2005, lk 951

M. Müürsepp, "20. sajandi lõpp eesti kirjanduses", "Eesti Lastekirjanduse Keskuse toimetised" nr 2, 2005, lk 42

Mälumängu küsimus nr 4, "Postimees" 8.7.2005

Teade 30000 kr. eraldamisest raamat "Hundijutud ja karulood" välja andmiseks, "Sirp" 8.7.2005, "Kultuurkapital"

Sünnipäeva mainimine, "Tartu Postimees" 8.8.2005

Sünnipäeva mainimine, "Postimees Extra" 19.8.2005, lk 36

R. Hanson, "Valeria Ränik andis lisa oma loomalugudele", "Tartu Postimees" 27.9.2005, lk 2

H. Pullerits, "Tartu ajalugu ja kultuurielu", "Ilmamaa", 2005, lk 513

R. Babõlski, H. Puksand "Sinasõprus keelega. 4. klassi eesti keele õpik", 2005, lk 26–27 (katkend raamatust "Ülejõel, Kassilaiu pealinnas")

L. Viitol "Mees, kes ühendab Mari, Eesti ja Soome kirjanduse", "Postimees" 21.10.2005, lk 16

K. Lillepuu, "Trükikirjad: mõtteuiteid kirjandusradadelt", 2005, lk 108–109

Raamatututvustus, "Postimees" 21.10.2005, lk 18

Kivisildnik, "Gallup: Keele Infoleht", "Sirp" 18.11.2005, lk 18

"Sirp" 25.11.2005, lk 1

A. Pilv, "Kui keegi annab lootust", "Sirp" 25.11.2005

A. Kull, "Kulli pilk", "Ilmamaa" 2005, lk 428–429

Raamatututvustus, "Lemmik" nr 10/november 2005, lk 22

Raamatututvustus, "Eesti Loodus" nr 12, 2005, lk 49

"A ja O taskuteatmik. Sünnipäevad, nimed, kalender 2006", lk 263, 513

Teade stipendiumi kohta, "Sirp" 6.1.2006 jne 2006. a kvartalite kaupa

M. Müürsepp, "Kirjasõna kallistuses", "Sirp" 3.3.2006

N. Bassel, "Pissateli-estontsõ v russkoi literature i pissateli russkogo proishozhdenija v estonskoi literature (o literaturnom bilingvizme i "biliteraturnosti" pissatelei)", "Trudõ russkogo issledovatelskogo tsentra v Estonii. Võpusk 4", 2006, lk 6–22

A. Hetzer, "Estnische Literatur: eine historische Übersicht", 2006, lk 159, lk 182

C. Hasselblatt, "Geschichte der estnischen Literatur: von den Anfängen bis zur Gegenwart" (väljaandja Walter de Gruyter, 2006), lk 716, 743, 745, 829, 845, 864

R. Krusten, K. Kumberg jt, "Lastekirjanduse sõnastik", Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus 2006, lk nt 31, 83, 131.

Raamatututvustus, "Maaleht" 17.8.2006, lk 34

R. Hanson, "Kassilembene pere tegi raamatu peredele", "Tartu Postimees" 28.9.2006, lk 6

K. Masing, "Avati Eesti lastekirjanduse roheline ruum", 29.9.2006

Raamatututvustus, "Pere ja Kodu", oktoober 2006, lk 129

R. Veidemann, "Betti Alveri vastuoluline sajand", "Postimees" 17.11.2006

L. Tungal, "Kõik lapsed lugema! Ja suured ka!", "Õpetajate Leht" 8.12.2006

L. Hainsalu, "Kellakuuljad", "Eesti Raamat", 2007 (2. trükk), lk 499–504

T. Kiveste, E. Künnapas, "Ilus emakeel. 3. klassi eesti keele õpik. 2. osa", 2007, lk 61 (katkend raamatust "Ülejõel, Kassilaiu pealinnas")

Teade stipendiumi kohta, "Sirp" 5.1.2007 jne 2007. a kvartalite kaupa (ning samamoodi 2009. aastal)

Teade Kultuurkapitali poolt 10000 krooni eraldamisest nn autoristipendiumina (loe: honorar) luulekogu "Valgust täis suur pilvealune tuba" eest, "Sirp" 13.4.2007, "Kultuurkapital"

L. Tali, "Luulevõistlus "Sahtlist lugejale II"", "Kodu Uudised. Luunja valla infoleht", nr 10(129) 2007, lk 8

K. Tammeleht "Õppepäev Loona mõisas", "Oma Saar" 22.10.2007

U. Tinnuri, "Kivisildnik: "Minu parim aeg on alati täna"", "Elukiri" nr 9, 2007

"A ja O. Eesti" 2007, lk 488, 503, 506, 523

N. Bassel, "Pissateli-estontsõ v russkoi literature i pissateli russkogo proishozhdenija v estonskoi literature (o literaturnom bilingvizme i "biliteraturnosti" pissatelei)", "Dialog kultur : statji i dokladõ 1991–2006 godov", 2007, lk 73–82

J. Valge, "Keel: kas eestluse eeldus või vahend?" (ettekanne Rahvuskaaslaste programmi konverentsil Tallinnas 12.11.2007), "Õpetajate Leht" nr 42, 16.11.2007

U. Vadi, "Kes sõidab Pekingisse" (katkend ettekandest “2ilu Festivali” kõnekoosolekul “Hullud – enamus või vähemus?” Pärnus 24.11.2007), "Eesti Ekspressi" kultuurilisa "Areen" 14.12.2007

"Valeria Ränik avaldas metsiku loo", "Tartu Postimees" 21.12.2007, lk 4

M. Rõkalo, "Viis erinevat sorti eestlasi", "Kesknädal" 16.1.2008

"Tartu Kirjanduse Majas saab kohtuda kirjanik Valeria Ränikuga", "Eesti Päevalehe" lisa "Arkaadia" 8.2.2008, lk 17

Teade esinemisest Tartu Kirjanduse majas (autoriõhtu "Ilvesetund"), "Sirp" 8.2.2008, lk 23 ning "Postimees" 8.2, 9.2, 11.2 ja 12.2.2008

Teade esinemisest, "Linnaleht", 12.2.2008, lk 2

R. Sikk, "Marid ootavad romaani "Mees, kes teadis ussisõnu" tõlget mari keelde", "Eesti Päevaleht" 15.2.2008

"Tuumajaama vastu on andnud hääle üle 3000 inimese", "Sõnumileht" 11.3.2008

"Roheliste tuumajaama vastasel pöördumisel on üle 3000 allkirja", "Eesti Päevaleht" 11.3.2008

Teade esinemisest Tartu Kirjanduse Majas, "Looming" nr 3, 2008, lk 468

Ü. Lätte "Enne kirjanikuks saamist sunniviisiliselt raadioinseneriks", "Vali uudised" 16.4.2008, lk 4

M. Matt, K. Langebraun, "Õpilaste tegemisi koolis", "Kool ja Kodu", Põltsamaa Ühisgümnaasiumi infoleht, 6.2008

A. Svirbutavičiutė, "Įkalintas Žemaitijos simbolis trokšta laisvės", "Ūkininko patarėjas", 17.7.2008

I. Saukienė, "Gyvenimas "Žvėrinčiuje": civilizuotos lūšys, nevaldomos ožkos ir vilkų garbės kodeksas", www.delfi.lt 19.7.2008 kl 14.37 (https://www.delfi.lt/news/daily/science/article.php?id=17777137)

A. Uktveris, "Žvėrinčiaus žvitruolio žegnavonės... ", "Žaliasis pasaulis" 24.7.2008, (sama ilma pildita – www.zpasaulis.lt)

J. Mičiulienė, "Į Lietuvos miškus sugrįš lūšys", "Lietuvos žinios" 29.7.2008 (sama: https://www.delfi.lt/news/daily/science/article.php?id=17875970, www.vtv.lt, www.zebra.lt jt)

G. Juodytė, "Vilkynės istorijos: gyvenimas tarp žvėrių", "Vakarų ekspresas" 2.8.2008

G. Juodytė, "Vilkynės istorijos: gyvenimas tarp žvėrių", "Vakarų ekspresas" 9.8.2008

Sünnipäeva mainimine, "Postimees" 19.8.2008, lk 28

A. Kloren, L. Tungal, "Eesti keele õpik 3. klassile. I osa", 2008, (õpik lk 64–65, töövihik lk 48 – katkend raamatust "Ülejõel, Kassilaiu pealinnas")

B. Vaher, "Vestlusi kultuurist. Spiikker", "Klassikaraadio", 23.10.2008 kl 21 (teistel andmetel 14.05)

R. Hanson, "Raamatupäeva tähena särab Lehte Hainsalu", "Tartu Postimees", 23.10.2008

R. Hanson, "Kirjanik soovib igas eas lugejatele raamaturõõmu", "Tartu Postimees", 31.10.2008

A. Kull, "Hainsalu haldjaportree sai juurde uusi jooni", "Tartu Postimees", 31.10.2008

K. Murutar, "Haldjavanaema Lehte 70", "Pärnu Postimees" 31.10.2008

V. Tamm, "Raamatukogupäevad", Laeva valla infoleht "Vallakaja" nr 57, november 2008, lk 5

D. Kareva "Sinijärvede maailmas", "Meie pere", nr 1, 2009, lk 14

A. Madisson, P. Noorhani, V. Asmer, "Kirjarahva pildiraamat. Fotosid aastatest 2001–2009", 2009

V. Märka, "Eesti kirjanike jalgsimatk Riiast Tartusse: viimane päev ja kokkuvõte", https://www.ekspress.ee/news/paevauudised/elu/eesti-kirjanike-jalgsimatk-riiast-tartusse-viimane-paev-ja-kokkuvote.d?id=27689745

J. Aarma, "Filmiloogia Uku Masingust", "Maalehe" lisaleht "TeRa" 6.8.2009, nr 32(352), lk 4

Sünnipäeva mainimine, "Postimees" 19.8.2009, lk 24

J. Kaldmaa, "Isa kasvab pojaks", 2009, lk 65, 178, 279

J. Kressa, "Vallo Kepp: Kui kirjanikust filmi ei tee, siis ei ole teda olemas", "Vooremaa" 12.12.2009, lk 5

"Loomalugude autor mõtles täiskasvanuile", "Tartu Postimees" 1.3.2010, lk 5

I. Kangur, "See salapärane varvulkõndija", "Eesti Jahimees" nr 3/4, 2010, lk 49

Sünnipäeva mainimine, "Postimees" 19.8.2010, lk 24

"Kroonikat", "Looming" nr 10, 2010

"Poeet andis lisa loomalugudele", "Tartu Postimees" 9.11.2010, lk 8

Eesti Pimedate Raamatukogu andis 2010. a-l autorit teavitamata välja "Ülejõel, Kassilaiu pealinnas" audio- ja punktkirjas raamatuna (129 lk)

Raamatututvustus, "Kroonika" nr 47, 2010, lk 66

Raamatututvustus, "Naised" nr 47, 2010, lk 63

Raamatututvustus, "Nädal" nr 47, 2010

Mälumängu küsimus, "Postimees" 6.12.2010

Raamatututvustus, "Lemmik", aprill 2011 (8), lk 20

J. Palm, "Läbi raskuste tähtede poole", "Eesti Lastekirjanduse Keskuse toimetised" nr 4, 2011, lk 31, 41, 42

Sünnipäeva mainimine, "Postimees" 19.8.2011, lk 27

Eesti keele õpik. 4. kl., "Koolibri", 2011 (katkend raamatust "Ülejõel, Kassilaiu pealinnas")

R. Veidemann, "Kirjanduse kaks kümnendit: jõudmised ja hargnemised", 17.9.2011, lk 8, https://www.postimees.ee/567858/kirjanduse-kaks-kumnendit-joudmised-ja-hargnemised/

R. Hanson, "Kirjanikku kisub metsa poole", "Tartu Postimees", 6.12.2011, lk 6

K. Ojasaar, "Suur raamatulaat", "Sirp" 16.12.2011

R. Mets, "Tartu kirjanduse majas tuleb raamatulaat", 16.12.2011

"Kroonikat", "Looming" nr 1, 2012

R. Hanson, "Kirjanikud kogunesid emakeelepäeval kooli", "Tartu Postimees", 15.3.2012, lk 8

Mathura, "Impressiooni ja ekspressiooni vahel. Kaemus eestikeelsest uudisluulest aastal 2011", "Looming" nr 3, 2012, lk 401

J. Malin, "Meile", "Luul", 2012, lk 208

K. Ernits, "Reolas toimus III Tartumaa luulepäev "Maarjamaa laulud"", Ülenurme valla leht "Olevik", aprill 2012, lk 2

"Kroonikat", "Looming" nr 4, 2012

Eesti keele õpik. 4. kl., "Koolibri", 2012 (katkend raamatust "Ülejõel, Kassilaiu pealinnas")

S. Toomla, J. Vaiksoo, "Ilus emakeel: 1. klassi eesti keele õpiku ja töövihiku kuulamisülesanded" (CD), 2013

D. Kareva, "Säält ma saiõ sõnakõrra", "Sirp" 28.9.2012

T. Vaaro, "Jõulud jutustavad: jõuluehteid, mänguasju ja postkaarte Tartu Mänguasjamuuseumist", "Tammeraamat", 2012

R. Hanson, "Elu kohtleb kasse ja lapsi kohati väga karmilt", "Tartu Postimees", 27.2.2013, lk 6

Mainitud toetajate seas, "Rapla Teataja" 17.5.2013, lk 5

Sünnipäeva mainimine, "Postimees" 19.8.2013, lk 20

"Ilus emakeel. Eesti Keel. 3. kl. 1. osa", "Koolibri", 2013 (katkend raamatust "Ülejõel, Kassilaiu pealinnas")

A. Põldmäe, "Ja valguse armulise. Kirjatöid aastais 1975–2013", "Eesti Keele Sihtasutus", 2014, lk 424, 431–436

J. Palm, "Kuidas meie lastekirjanduses asjad käivad?", "Sirp" 7.3.2014

L. Ots, "Kalli kassi klassika", Menu Kirjastus, 2013, lk 166

P. Sauter, "Netitekstid", "Sirp" 14.2.2014, lk 8

Kauksi Ülle "Ülim tõde", Ji, 2014, lk 15, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 94, 112/113

K. Allkivi, "Tõnu Õnnepalu: "Mis kirjanikke ja kasse seob – mõlemad on suured kodusistujad"", "Õhtuleht" 4.1.2014, lk 20

A. Kruusmägi, "Tiit Hennoste: sõnamäng õpetab nägema sõna taha", "Õhtuleht" 19.2.2014, lk 11

"Pingerida: vaata, kui palju said autorid mullu laenutuste eest hüvitist", 9.7.2014

I. Grünfeldt, "Tammikus kasvavad KIRJANIKUD", "Virumaa Teataja" 15.8.2014, lk 4

Pilt ja sünnipäeva mainimine, "Postimees" 19.8.2014, lk 24

Sünnipäeva mainimine, "Looming" nr 8, 2014, lk 1189

A. Kull, "Valeria Räniku paljukeelne luuleilm", "Tartu Postimees" 22.8.2014, lk 8

Juubeli tähistamise mainimine, "Looming" nr 9, 2014, lk 1338

A. Loog "Eesti luuleaasta 2014", "Looming" nr 3, 2015, lk 410

Kogumik "Kius olla julge–2", "Kite", 2015, lk 213

A. Kull, "Kull ja kiri", "Ilmamaa", 2015, lk ??

M. Velsker "Eesti luuleilm II" ("Penikoorem", 2017), lk 217 ja 221

L. Pung "Valguta kolhoos 1949–1992. Fakte ning lugusid sõnas ja pildis", 2017, lk 2

L. Hainsalu "Olla üheksavägine", Petrone Print OÜ, 2018, lk 47 ja 168

T. Heldema, "Hiiu luule raamat" ("Hiiu Öko", 2017), lk ??

R. Raag, J. Valge "Sõida tasa üle silla. Raamat eesti keelest ja meelest", EKSA, 2018, lk 371

Mainimine Hirohalli liikmena, C. Hasselbladt "Eesti kirjanduse 100 aastat", 2019, lk 173, 236

V. Vaher, "Hiiumaa kirjanduse lugu. Esseid ja uurimusi" (köide 1. või 2., kirjastas Hiiumaa Teabekapital, 2019), lk ??

*

VALERIA RÄNIK (kodulehekülg)