1. Kui kaua mis loomad elavad (tegelikult)?

2. Mida valetatakse loomapargis loomade kohta RMK ajal (alates 2008. a-st)?

1

KUI KAUA MIS LOOMAD ELAVAD ja kas see loomapargis nõnda ka välja kujuneb? (Loomapargi oma saidil pole loomade eluiga ju mainitud.)

Karu – vabana 30–50 a.
Kakulised – kuni 50 a.
Euroopa piison – kasvandustes on pullidel maksimaalne eluiga olnud 22, lehmadel 27–30 a.
Metssiga – looduses kuni 12, aedikus kuni 25 a.
Ilves – vabana kuni 13 a, puuris 25 a, ka on 30-aastaseks elatud.
Põder – vabana harva üle 18, vangistuses ka 25 a. Sobimatu asendustoidu peal tõesti 5–10 a.
Põhjapõdra ja kabehirve kohta osutus elueaandmete hankimine raskeks, kuid loodetavasti ei erine need kuigi palju tähnikhirve omadest – looduses 11–14, vangistuses kuni 21 a.
Valge toonekurg – 20 a.
Rebane – looduses 5–12, vangistuses kuni 20 a.
Metsnugis – vabana kuni 10, aedikus 17 a.
Metskits – kuni 16 a.
Orav – looduses 2–4, vangistuses 5 kuni 15 a.
Halljänes – looduses 6, harvem 8–12 a, puuris kuni 13 a.
Kährik – kuni 12 a.
Mink – looduses 7–10, puuris 8–12 a.
Nirk – vabana 4–6, puuris kuni 8 a.
Tuhkur – 7 a.
Siil – 5–7 a.
(Allikad: J. Uzuleņš "Dzīvnieki Latvijā", Tartu Ülikooli (endine?) sait (http://bio.edu.ee/loomad) ja Tallinna loomaaia kodulehekülg. Ehkki, kui uskuda A. Sarve ühte raadiojuttu, ei elavat vangistatud loomad isegi pooltki nii vanaks nagu looduses ja mitte mingi hoolitsemine siin ei aitavat – ehk just vastupidi kui asjad on, kõikide loomade puhul v.a ehk ainult põdrad – selline on keskkonnaalase koolituse tase meie maal.)

Metsaseltsi sildi all töötanud Elistvere loomapargis ei elanud üle oma keskea ükski loom peale Poisi (Maša saabus juba üle keskealisena), kuigi seal pillati sõnu "vana põder", "vana ilves" jne iga looma kohta, kellest mõni samaliigiline noorem oli ("parimas meheeas" Poku oli surnud "vanadusse", 4-aastane Mait kadunud, sest taheti nooremale (Joosule) ruumi teha, aga 3-aastast (st alles suguküpseks saanud) Joosut taheti magama panna kui "vana", jne, jpms). Vaatame, kuidas kujunevad asjad RMK ajal.

2

2008–2009. a-l RMK saidil seisis: "Metsloomad satuvad inimeste juurde elama kas õnnetuses saadud vigastuste või ema kaotuse tõttu. Elistvere loomapark on koduks just sellistele loomadele." (2009. a lõpu uuendatud sõnastus on selle artikli lõpus.) Alates 2008. a-st on seda vana valet pandud igasse kohta kirja ning taotud külastajatele pähe. Aga tegelikult – vigastuse või ema kaotuse tõttu sattusid parki küll ainult mõned kährikud, mõned metskitsed, mõned rebased, mõned põdrad, samuti 1 metsseapõrsas ja 1 karu (õige ka seisuga 2011). Ei ole toodud loodusest (no kohe mitte ühtegi), vaid saadud kasvandustest või loomaaiast on piisonid, põhjapõdrad, kabehirved ja ilvesed. See on 14 a jooksul, kuid nii 2008. a-l kui praegusel hetkel ja kogu aeg on looduses sündinud loomi pargis arvuliselt kordi vähem olnud, enamik oli/on juba puurides sündinud.

Ei tea, miks ei tahetud (või ei taheta), et Elistvere loomapark oleks rahva silmis lihtsalt üks tore loomaaed looduslikus kohas, nagu ta sisult ongi, vaid sellest kujundati (maksku mis maksab, üle loomalaipade ja rikutud inimsaatuste) müüt ennekõike rehabilitatsiooniasutusest. Selle hoiaku tagajärgedest siin juttu ongi. Võtame appi valemid, et siililegi selge oleks. A on loomapargi asukate arv. ½ A = A või ¼ A =A oli Elistveres tüüpiline rehkendus (½ või ¼ paneme siis, kui räägime loomapargi algusaastatest, ent ka tollal ei olnud õige ½ = 1 ega ¼ =1).

Palju Elistveres elavaid loomi on tegelikult loodusest pärit ehk ilma emata jäänuna päästetud: 1 karu, 1 põder, 1 metssiga, kährik, mõni rebane ja mõni metskits, kokku umbes 10 (2008. a-l). Aga loomi oli 50 ringis (täpsemini 53). 1/5 A = A?
2011. a-l oli 45 asukat ja park sai tagasi loa loomi loodusest vastu võtta, juurde tuli 1 kährik, mõni kits ja mõni rebane. Oletame, et vahekord kisub peagi ¼ poole, kuid ikka ei ole tõsi ¼ A = A.

Olgem täpsusele lisaks ausad: vigastustega loomi siia vastu ei võetud või nad võeti lahkelt sisse ja praagiti kohe välja (erandiks 1 põdravasikas, keda ka ravida üritati), ning seda kõike tehti, kuni loomapargilt võeti ära õigus loodusest abivajajad vastu võtta. Just sellise käitumise tõttu. Ent Elistveres räägiti musta valgeks ja kiideti iseennast, vale x 100000 kõrva = tõde, selline on inimese enesepetmise loogika. Lõpuks jäi loomaelude üle otsustaja ehk isegi uskuma, kuivõrd puhas ta Looduse ees oli ja on – selline, nagu ta endast lehtedes kirjutada lasi – kuid tegelikkust see ju ei muutnud ja süü ainult suurenes.

Nii et: "Elistvere loomapark on / parandame: OLI, sest nii oli kunagi ja mõnda lühikest aega tõesti, kuid nüüdseks on see ammu tavaline loomaaed / koduks just sellistele loomadele". Kui võtame "just" üldse maha, jääb tähendus täiesti samaks – milleks siis seda sõna vaja oligi? Aga põhimõttest, et äkki lugeja ei usu, valel on lühikesed jalad, paneme talle veel 1 lisajalg igaks juhuks alla.

Nii et ärgem uhke sõnastusega mõnitagem nende vigastatud või pargile muidu tarbetute loomade-lindude mälestust, kes Elistveres hoolitsuseta jäeti, ära tapeti või abituna metsa alla hukkuma viidi. Aga kõige tõhusam oleks tehtu üles tunnistada ja loomadelt-lindudelt andeks paluda.

P.S. Tõepärasemalt oli sõnastatud (2009. a lõpp):
http://www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/elistvere-loomapark (nüüdseks on aadress muudetud)- "Algselt emata jäänud ja viga saanud loomade koduks loodud Elistvere loomapark on nüüdseks saanud koduks nende loomade järglastele ning ka teistest loomaparkidest ja -aedadest vahetamise teel saadud asukatele."
Aga aadressil http://www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/elistvere-loomapark/tutvustus rippus ikka veel vanaviisi: "Metsloomad satuvad inimeste juurde elama kas õnnetuses saadud vigastuste või ema kaotuse tõttu. Elistvere loomapark on koht, kus elavad just sellised saatuse tahtel inimesest sõltuvad metsloomad."

Lisage siia ka sõna "järglased" ja asi korras, kuid ei – peale lühikeste või pikade jalgade on valel veel väga kleepuvad iminapad – no ei saa temast kuidagi lahti, ka üritades... ja miks tuleb inimesi kogu aeg tagant torkida, et nad tõtt räägiksid, miks ei saa kohe algusest peale?

(Tagasi teksti juurde)