Vanad pildid

(Joonistusvahenditega vallatles - no kes see muu? (Nii umbes 2000. aastal.)

P.S.: Viimase pildi kohta:
pilt on pärit saidi ühest hilisemast versioonist, ja illusteeris see järgmist seika: 1999. aastal toimus Itaalias üks LCIE (European Large Carnivore Initiative) istung ja teine 2000. aastal Baltikumis (BLCI). Seal nenditi vajadust suhtumises kiskjatesse üle minna from "hate" to "admire". Kergeusklik lugeja võib aru saada: vihkamiselt administreerimisele, haldamisele, ohjeldamisele. Mõnes mõttes saadigi mõttest aru just niimoodi, sest 2001. aastal ilmus Keskkonnaministeeriumi Eesti suurkiskjate ohjamis- ja kaitsekorralduskava. Seegi oli suur positiivne muutus. Ometi tähendab "admire" imetlemist ja mitte ohjamist.