Ilvesmängud

Siit saate tõmmata kahte zooloogia-alast mängu:

Kes on kivi taga?

Anna ilvestele süüa!

Siin on needsamad mängud soome keeles:

Kuka on kiven takana?

Anna ilveksille ruokaa!

Mängud on teinud Eero Ränik (9- ja 10aastaselt). Kavand, tekstid, tõlked, joonised ja fotod - Valeria Ränik.

Et mängud on 10 aastat vanad, tuleb neid ennekõike oma arvutisse tõmmata ja seal uuesti avada. Kel tundub imelik, kasutagu neid niisama õppimiseks - siit altpoolt asuvatest linkidest saate oma kasutusse kõik küsimused ja vastused.
Sel juhul kujutage lihtsalt ette, et iga järgneva õige vastuse puhul tõstab ilves pea kivi tagant, kuni ilmub täiesti nähtavale, vale vastuse puhul aga poeb peitu tagasi ("Kes on kivi taga?"). Mängus "Anna ilvestele süüa!" läheneb ilvesele tükk liha, või siis kaugeneb, ja aeg-ajalt ilmuvad seda maitsma ka teised ilvesed.

Küsimused ja vastused:

"Kes on kivi taga?"

"Anna ilvestele süüa!"

Edasi needsamad küsimustikud vene keeles:

"Кто за каменным валуном?"

"Накормите рысей!"

Kuna mängude tehniline teostaja ei pidanud vajalikuks säilitada mängude lähtekoode, ei saa me vene tõlget sinna panna, samuti ei saa parandada "vigu" eesti- ja soomekeelses tekstis, kuid nende aja möödumisest tekkinud "vigade" (näit. muutunud on ilveste arvukus) parandus jm kommentaarid on lisatud küsimuste-vastuste sekka.